polis

6 av 10 poliser anser att yrket ger för få karriärvägar

6 av 10 poliser anser att yrket ger för få karriärvägar

Polisförbundets ordförande uttrycker oro över att sex av tio poliser anser att det saknas tillräckliga karriär- och utvecklingsvägar som polis inom Polisen - och vill därför se en satsning på en mer lärande organisation.

Krönika: Satsa på en mer lärande organisation

Man brukar säga att medarbetare är en arbetsgivares viktigaste resurs, och det passar kanske extra bra in på Polismyndigheten. Kunskapspåfyllnad och kompetensutveckling är viktigt för dagens poliser, men även för de som framöver ska välja polisyrket.

Nyligen lyckades vi förhandla fram ett avtal som ger mycket högre ersättning till handledare, instruktörer och utbildare. Ett viktigt steg eftersom det signalerar att Polisen värdesätter utbildning och det kommer förhoppningsvis att leda till att fler poliser vill utbilda andra.

När poliskåren nu ska växa ökar behovet av kunskapsöverföring från erfarna till nya poliser. Vi riskerar annars att tappa mycket kompetens när äldre går i pension. Det är viktigt att ledare ger utrymme till lärande även när arbetsbelastningen är hög.

"Det är oroande att sex av tio poliser tycker att det saknas tillräckliga karriär- och utvecklingsvägar inom Polisen."

Att kunna utvecklas och göra karriär är viktigt för unga idag – i en Novusundersökning från 2022 uppger hela 91 procent av unga vuxna att det är viktigt med utvecklingsmöjligheter när de väljer yrkesbana. Därför är det oroande att sex av tio poliser tycker att det saknas tillräckliga karriär- och utvecklingsvägar inom Polisen (57 procent enligt en Novus-undersökning bland drygt 2 000 poliser 2022).

Om polisyrket ses som ett framtidsyrke där man kan utvecklas och lära nytt kommer fler att vilja bli poliser. En klok investering för arbetsgivaren är därför att se till så att ständigt lärande blir en del av arbetet. Om ledare stöttar medarbetare i att lära sig nytt, dela kunskap med varandra och själva är förebilder och tar vara på nya erfarenheter har vi kommit en lång bit på vägen.

Polismyndighetens verksamhetsutveckling skulle också tjäna på en mer lärande organisation. Ledning, styrning och organisationskultur behöver hela tiden skruvas på för att Polisen ska kunna utföra sitt komplexa och föränderliga uppdrag effektivt.

När det gäller analys och reflektion så tror jag att Polismyndigheten kan göra mer. Gedigna verksamhetsanalyser kan svara på vilken typ av kompetenser som behövs nu och i framtiden, och det gör det lättare för både ledning och medarbetare att utvecklas åt rätt håll.

Katharina von Sydow, Polisförbundets ordförande

Källa Polisförbundet