Minnesstund Mats Löfving Bild Polisen

Åklagaren inleder förundersökning

Åklagaren inleder förundersökning

Åklagaren har i dag inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död i samband med en polischefs död den 22 februari i år - dvs Mats Löfving, tidigare regionpolischef i Stockholm.  

Pressmeddelande Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöverkets åtalsanmälan i fredags, den 8 december, konstaterat brister och drar slutsatsen att det kan finnas ett orsakssamband mellan de påtalade arbetsmiljöbristerna och polischefens död. 

  • att polismyndigheten inte gjort de riskbedömningar av Löfvings arbetsmiljö som arbetsgivaren är skyldig att göra enligt lag.
  • att rätt krisstöd saknades i samband med den omdebatterade presskonferensen som föranledde Mats Löfvings död. 

– I nuläget finns ingen misstänkt person. Inledningsvis ska jag gå igenom det omfattande materialet i detalj. Därefter kommer sedvanliga förundersökningsåtgärder vidtas. Det går i ett så här tidigt läge inte ha någon uppfattning om när beslut i ärendet kan komma, säger chefsåklagare Lars Morand som leder förundersökningen i pressmeddelandet.

Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM 172034-23.

Åklagaren kan inte lämna mer information i det här skedet av utredningen och är inte tillgänglig för media.

Relaterat: Blåljus-artikel

Blåljuskommentar: Ett unikt och högst angeläget fall. Både... 1) att Arbetsmiljöverket åtalsanmält och 2) beslutet att inleda förundersökning gällande "vållande till annans död". Den yttersta frågan handlar om "Tog Polismyndigheten sitt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare för personen, polisen och polischefen Mats Löfving?" Såg man risker (några alls?), lyssnade man när skyddsorganisationens flaggade för risker, röster från andra (chefs)kollegor... - innan man arrangerade presskonferensen en utredare som föreslog Mats Löfvings avsked, fråntagande av chefskapet... 
Som anställd vid Polismyndigheten ska vi alla vara trygga med att arbetsgivaren ser oss som individer ... och ser vår "utsatthet" som anställda. På alla nivåer - ...även som hög chef.