rals 2023 2025 regionala skillnader länsförsökringar

Allt dyrare att leva i Stockholm

Allt dyrare att leva i Stockholm

Kostnaderna ökar för alla nästa år - men främst för hushållen i region Stockholm. Enligt Länsförsäkringars prognos för 2024 uppgår omkostnader för en familj i Stockholms län till 536 831 kr, att jämföra med en familj i Norrbottens län till 421 103 kr. En skillnad på 115 728 kr per år, eller 9 644kr per månad.

Beräkningen är gjort på en familj med två vuxna och två barn. (Bild: Länsförsäkringar)

De främsta orsakerna till högre levnadskostnader i Stockholm är
- Dyrare el
- Högre boendelån (som slår hårt när räntorna ökar)

– Vi har högre bostadspriser i Stockholm och i andra stora städer. Det påverkar hur mycket lån man måste ha, som i sin tur påverkar hur mycket man måste betala i räntor. Här kan vi se att en typisk tvåbarnsfamilj i Stockholm nästan har tre gånger mer i räntekostnader jämfört med hur det ser ut i Norrland, förklarar privatekonom Stefan Westerberg, Länsförsäkringar i TV4 inslag - länk.

Blåljus: Tänkvärt är att trots olika levnadskostnader ger Polismyndigheten alla poliser "samma" ingångslön (+/- 500kr), oavsett vart i landet man jobbar. Sedan några år finns visserligen "huvudstadstillägget" eller "Stockholmstillägget" för de som tjänar under 36000kr, men det är en utplanande bidragsmodell som minskar och helt försvinner när månadslönen når 36000kr, och då är polislönen för stockholmspolisen densamma som "samme polis" i Piteå och Luleå. Och som sagt, kostnaderna ökar för alla och det är uppenbart att Stockholms poliser inte har lika mycket kvar i plånboken när räkningarna är betalda.