delpension

Ansök om delpension senast 1/9 

Ansök om delpension senast 1/9

Ifylld ansökan lämnas till närmaste chef.  Blanketten finner du på Intrapolis (formulärportalen).

Överenskommelsen om ett nytt statligt pensionsavtal i våras innebar bland annat att möjligheten till delpension kommer att fasas ut för att slutligen helt upphöra. Avtalet börjar gälla 1 januari 2024.

Genom en övergångsbestämmelse kvarstår möjligheten - för de som är födda 1965 och tidigare - att ansöka om delpension några år till. 

Läs mer om det nya pensionsavtalet på Polisförbundets hemsida