polis bostad hyra stockholms handelskammare

Antalet poliser i Stockholm ökar

Antalet poliser i Stockholm ökar

Äntligen! Efter drygt åtta år är antalet poliser i region Stockholm i "nivå" jmf med år 2015 - även om 238 poliser under utbildning ingår i den positiva statistiken. Att Stockholmspolisens utmaningar växt till "något mer än man själv klarar av" bekräftas av att 100-tals poliser från hela landet fortfarande kommenderas för att stötta Stockholm.

Enligt myndighetens senaste personalstatistik har antalet anställda i polisregion Stockholm (jämfört med dec  2015) ökat avseende både polis- och civilanställda:

  • + 135 poliser 
  • + 1 260 civila
    Av de civilt anställda går 77 st utbildning för att bli polis.

Avgångar Stockholm i år
Under 2023 har hittills 267 polisanställda i region Stockholm slutat sin anställning. Fördelat på poliser/civila:

  • Poliser: Totalt: 117 st
    (48 st som gått i pension, 69 st av annan anledning ex annat jobb) och
  • Civila: Totalt 150 st
    (15 st som gått i pension, 135 st av annan anledning ex annat jobb).

Blåljuskommentar: Åtta år efter omorganisationen är polisresurserna i region Stockholm (äntligen) i nivå med numerären år 2015. Men under dessa år har både polisens uppdrag/utmaningar liksom behovet av "polisiära befogenheter" ökat väsentligt(!), inte bara men särskilt, i polisregion Stockholm. Vilket bekräftas av att 100-tals poliser från hela landet fortsätter stötta Stockholm (nationell förstärkningsorganisation, NFO. Syftet med NFO är att vara ett flexibelt verktyg för tillfälliga styrkesamlingarINTE för att vara en resurs i vardagen år efter år. Huvudstadens poliskår borde vara tillräckligt dimensionerad för att klara sitt uppdrag med egna resurser. Men för att vara "självförsörjande" behöver polisresurserna i Stockholm vara många hundra fler än idag. Trenden förefaller vara på väg att vända, inte minst för att regionen tilldelas allt fler av de blivande poliserna. Dock behöver tillväxten ske långt snabbare än hittills (+135 poliser vart åttonde år). Om inte, riskerar NFO:n normaliseras.