Det nya kollektivavtalet börjar gälla från den 1 april 2023. Avtalet innebär att alla handledare, instruktörer och utbildare får en höjning av ersättningen på minst 20 procent. Dessutom har vissa nya ersättningar tillkommit, till exempel för förberedelsetid och till kursledare.

"Vi tror att det kommer att bli lättare att få fler poliser att vilja bidra som utbildare, instruktörer och handledare nu."

För vissa utbildare ökar dagersättningen från 200 kronor till 400 kronor. Är du till exempel handledare åt en aspirant på heltid får du 3 600 kronor per månad och aspirantinstruktörer får 240 kronor per heldagspass, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med tidigare.

– Vi har varit överens med arbetsgivaren om att ersättningsnivåerna ska höjas och att nya ersättningar som saknats i det tidigare avtalet, ska tillföras. Att vi har kunnat höja ersättningarna så här pass mycket är väldigt bra, säger Martin Åberg, förhandlingschef på Polisförbundet.

En förutsättning för en lärande organisation

Regering och riksdag har gett Polismyndigheten ett mål om att växa långsiktigt och därför kommer det att finnas ett stort behov av utbildningsinsatser. En förutsättning för det är att poliser vill utbilda och handleda. Martin Åberg beskriver avtalet som en stor framgång för polisen och samhället eftersom det innebär att utbildning värdesätts:

– Vi tror att det kommer att bli lättare att få fler poliser att vilja bidra som utbildare, instruktörer och handledare nu. Vi behöver både ha kunniga poliser som vill utvecklas i sitt yrke och dessutom ska vi ta hand om alla nya poliser på bästa sätt, säger han.

Polisförbundet har tidigare varit med och förhandlat fram höjt ob-tillägg för poliser, något som detta avtal har tagit hänsyn till. Du som arbetar ordinarie treskift får högre ersättning för att utbilda än de som i vanliga fall jobbar kontorsarbetstid. Eftersom utbildning sker dagtid så blir det annars en för stor skillnad mellan din ordinarie ersättning och den ersättning du får för en utbildningsperiod.

Fakta: Vägen till ett nytt kollektivavtal

Några år innan omorganisationen av Polismyndigheten försvann den extra ersättningen till instruktörer som fanns tidigare. Men efter att Polisförbundet i flera avtalsrörelser yrkat på att återinföra den skedde det 2018.

Eftersom Polismyndigheten har fått ett mål av regering och riksdag att växa användes det lokala omställningsmedel för att finansiera ersättningen som en tillfällig lösning som skulle upphöra den 31 mars 2023.

Polisförbundet har länge arbetat för att avtalet ska bli permanent och under 2023 har vi förhandlat med arbetsgivaren. Dagarna innan det gamla avtalet upphörde (den 31 mars) tecknade Polisförbundet ett nytt kollektivtal."

Information från Polisförbundet.