ofr logga logo loggo

Centralt avtal klart

Centralt avtal klart

En löneutveckling i statlig sektor på 7,4 procent under två år och en satsning på arbetsmiljö. Det ingår i det kollektivavtal som samverkansorganet OFR/S,P,O (som Polisförbundet ingår i) och Arbetsgivarverket nu tecknat. Nu väntar förhandlingar med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. När dessa är klara inleds förhandlingar på regional nivå.

Fackliga framgång - för en bra arbetsmiljö
En framgång för Polisförbundet är att parterna har enats om en grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud inom statlig sektor. En bra arbetsmiljö är av stor vikt för alla statligt anställda och har blivit särskilt påtagligt för polisen och rättsväsendet med den oroliga samhällsutveckling som vi sett de senaste åren. Att man också inkluderar att skyddsombudens roll ska värdesättas är även det en framgång, skriver Polisförbundet.

Bild
Katharina von Sydow Foto Stefan Tell

– Det här ser vi som mycket angeläget med tanke på de påfrestningar våra medlemmar utsätts för. Det är också glädjande att vi har kommit överens om att man även ska beakta erfarenhet inom yrket och det kompetensdjup som det innebär, säger Katharina von Sydow, Polisförbundets ordförande.

Foto: Polisförbundet/Stefan Tell