dator vpn cyber utredning Most Photos

Cyberattack hos leverantör av polisens ansökningssystem

Cyberattack hos leverantör av polisens ansökningssystem

En leverantör av Polisens ansökningssystem har drabbats av en cyberattack. Uppemot drygt 60 000 personuppgifter kan ha röjts. De som kan antas ha drabbats har fått mejl från Polisen. Polisförbundet ser allvarligt på händelsen och kommer att följa den noga. 

Detta enligt rapporter av SVT

Det gäller ansökningar till befattningar med lägre säkerhetsklass. Händelsen är polisanmäld och anmäld till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten. Exakt vad som har hänt utreds nu.

Information på Polisförbundets hemsida:

En personuppgiftsincident har drabbat en av Polismyndighetens leverantörer. Det innebär att du som har sökt en tjänst inom myndigheten kan ha fått dina personuppgifter röjda.

Incidenten är polisanmäld och det pågår en förundersökning. Polismyndigheten har även anmält den till Integritetsskyddsmyndigheten. Vem eller vilka som eventuellt har tagit del av personuppgifter är ännu inte klargjort. Tyvärr finns det i det här läget ingenting som du som är anställd på Polismyndigheten kan göra för att begränsa skadan. 

Du kan göra en tillbudsanmälan hos arbetsgivaren. Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten och klaga på en felaktig behandling av dina personuppgifter, vilket kan leda till en tillsyn hos Polismyndigheten.

Polisförbundet ser allvarligt på händelsen och kommer att följa den noga. Vi har även kontaktat Polismyndigheten och bett dem att gå ut med mer information.

Vid frågor om den här händelsen kan du kontakta Polisens dataskyddsombud via mejl dataskyddsombud@polisen.se

Så hanterar Polisförbundet dina personuppgifter