24 september 2023

De unga mördarna kan stoppas...

De unga mördarna kan stoppas...

- ...de riktigt farliga, de empatistörda, som mördar (och lurar även sina barndomskompisar)... - tror jag vi kan få grepp på inom ett par år. OM vi sätter in insatser." Det säger Carin Götblad, Polismyndighetens (*NOAs) expert/strateg gällande frågor kring "hur" och "varför" unga lockas/begår brott och hur de kan förebyggas... Förslag som stödjs av t ex Amir Rostami, professor i kriminologi. 

Götblads förslag innehåller bl a:

  • Kortsiktig:att repressiva åtgärder genomförs.
  • Långsiktigt: en satsning på pojkar i riskzonen.
    Bl a: yrkesträning, praktik, liksom normbildande insatser...

Blåljus: Carin Götblads engagemang för att exempelvis ge de unga bättre förutsättningar och val i tonåren - dvs åtgärder för att förebygga att ungdomar lockas till/begår brott ... - började redan när Carin var länspolismästare i Stockholm. Frågan idag är hur hennes åsikter viktas när Polismyndigheten nationella ledningsgrupp fördelar sina resurserna  beaktat reaktiva (händelsestyrda) kontra proaktiva (förebyggande åtgärder).

*NOA - nationella operativa avdelningen.