igv solna bild:polisen

Debatt: Gör om – gör rätt!

1000-årig poliserfarenhet: Gör om – gör rätt!

”1000-gruppen” - dvs 26 polisers samlade yrkesår och erfarenhet - tar åter till orda på Expressen Debatt. Riktar än en gång skarp kritik mot Polisens centralisering. Föreslår en mer lokalt förankrad polisorganisation med förmåga att leverera - i enlighet med polisens uppdrag.
Gruppens första debattartikel (länk) publicerades efter ”påskkravallerna” 2022.
Då lyftes reflektioner gällande bland annat det nya ”ledarskapets kriterier” som den nya myndigheten eftersökte, liksom farhågor om hur interna frågor/kritik tystades inför omorganisationen bl a gällande den påverkan som centraliseringen kunde innebära för målet om ”en polis närmare medborgarna”.

Efter Riksrevisionens rapport (2023) som belyst polismyndighetens negativa resultat gällande mängdbrott (dvs 8 av 10 brott som anmäls till polisen) har ”1000-gruppen” publicerat ännu ett debattinlägg med rubriken "Polisens organisation är fortfarande ett haveri".

Lokalt närvarande polis levererar
1000-gruppen håller om RRVs slutsats om att läget för polisen ”är allvarligt” och skriver - med anledning av den ”pandemi” av skjutningar och sprängningar, att den nya myndighetsmodellen har medfört … försämrad brottsuppklarning, absurda telefonköer och passkaos.

”Huvuddelen av brottsligheten har lokal förankring. Den långtgående centralistiska modellen borde därför ha dömts ut redan på ritbordet.” 

Undertecknat av 26 poliser

"1000-gruppens" förslag

  1. Återskapa en Polismyndighet nära medborgarna med tyngdpunkt i en lokal organisation och som har förmåga att leverera enligt uppdraget!
  2. Ta hand om medarbetarnas kompetens och genomför en medarbetardriven justering av organisationen med krav på effektivitet.

Slutsats: Gör om – gör rätt
1000-gruppens summering:
"Utan ett allvarligt menat samspel med medarbetarna faller verksamheten och det kan inte en tondöv polisledning – väl skyddade bakom skrivbord och på långt avstånd från verkligheten – göra mycket åt."