arbetsmiljö tecknat gemenskap free pictures 5

Diskriminering i arbetslivet

Lär mer om "diskriminering i arbetslivet"

Diskriminering är förbjudet men all orättvis behandling är inte diskriminering i lagens mening. Lär dig mer om vad som gäller vid TCO Stockholms digitala seminarium den 7 december.

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda. Anmäl dig via denna länk https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/diskriminering-i-arbetslivet-307425/

Enligt DO:s rapport 2015-2021 gällande anmälningar om diskriminering har antalet anmälningar för alla diskrimineringsgrunder ökat.