juridikens värld podd

Domstolars olika syn på försök till mord

Domstolars olika syn på försök till mord

En person skulle dödas. Gärningsmannen var förberedd: dvs var på den plats och vid den tid som det tilltänkta offret förväntades vara "där" - MED ett vapen som var redo att användas... Men av en slump uteblev det tänkta offret. Kan gärningsmannen ändå dömas för försök till mord? Domstolarna är inte överens. Inte heller gästerna i podden Juridikens värld, Sven-Erik Alhem, f.d. överåklagare och Peter Althin, advokat. Juridiska diskurser (rättsliga vägledning) som såväl polisens utredare liksom åklagare måste beakta.

Tingsrätten(TR) dömde skytten till mordförsök (flera för medhjälp). TR ansåg "för att faran för brottets fullbordan endast var utesluten på grund av tillfälliga omständigheter"

Hovrätten (HR) friade skytten med motiveringen att "skytten visserligen var förberedd men att många omständigheter för brottets fullbordan saknades..."
HR nsåg det oklart om "offret" ens var på plats (något TR inte hade någon betydelse)

Vad utgör ett försök?
För att ens tala om försök (fullbordat försök) till brott...
krävs en verklig fara för att gärningen skulle kunnat fullbordats. Till exempel: att skytten - gärningsmannen - hade medel och förmåga att genomföra brottet liksom ett "offer" som var på plats.
I detta fall ansåg HR att rekvisitet "att offret saknades på platsen där skytten var" varit avgörande.

Podden belyser också vikten av åklagarens gärningsbeskrivning (inför åtal) - det vill säga

- vad åklagaren gör gällande att gärningsmannen gjort sig skylig till liksom

- rekvisit för alla andra eventualiteter gällande gärningsmannen och eventuella medgärningsmän...

Åklagarens anförande/åtal utgör den plattform utifrån vilken olika rätter dömer (t ex försök, medverkan...).
Lyssna själv - länk till podden på Juridikens värld