Attunda tingsrätt

Domstolsanställd häktad för grovt brott

Domstolsanställd häktad för grovt brott mot tystnadsplikt

I torsdags kom nyheten om att en anställd vid Attunda tingsrätt anhållits (greps under onsdagen). Nu avslöjar Dagens Juridik att den misstänkte kvinnan jobbade på den avdelning på tingsrätten som handlagt  flera ärenden avseende den så kallades "Kurdiska räven". Kvinnan häktades under fredagen.

Åklagaren vill dock inte kommentera om läckan eller misstankarna mot kvinnan kan kopplas till Rawa Majid, skriver Dagens Juridik.

Enligt handlingar som skickats till Stockholms tingsrätt misstänks kvinnan för

  • grovt brott mot tystnadsplikten (1 augusti i år till i 20 september 2023)
    (grovt brott mot tystnadsplikten fanns inte före den 1 augusti 2023).
  • brott mot tystnadsplikten för tiden före den 1 augusti 2023
  • grovt dataintrång

Blåljuskommentar: Polismyndighetens 37 000 anställda riskerar alla att på "ett eller annat sätt" att utsättas för påtryckningar att lämna ut information. Kraven på Polismyndighetens säkerhetsavdelning(-ar) att t ex genomföra regelbundna kontroller av redan anställda/liksom nyanställdas utsatthet ökar stadigt... Och (mycket bra) informationsinsatser görs för att medvetandegöra anställda om denna risk. Det kan börja med "en enkel tjänst" som sedan kan användas i utpressningssyfte. Men den främsta orsaken till vår egen sårbarhet/utsatthet handlar den ekonomiska situationen. Blåljus rekommenderar länken till Säkerhetspolisens hemsida "Så värvas en spion".