Katharing v Sydow

En sund kultur måste återspeglas i ord och handling

En sund kultur måste återspeglas i ord och handling

I senaste Polistidningen skriver Katharina von Sydow, förbundsordförande, om samverkan mellan fack och arbetsgivare. Arenorna för samarbete har blivit färre och antalet förhandlingar har minskat. 

Katharina lyfter även bland annat:
"En sund organisationskultur är inte bara något som ska finnas i policyer och riktlinjer. En sund kultur måste återspeglas i ord och handling som sätter verksamhetens och medarbetarnas bästa i fokus. För utan medarbetare har vi ingen verksamhet. Och har vi medarbetare, men de inte mår bra, då får vi en sämre verksamhet, en verksamhet som levererar med lägre effektivitet och med lägre kvalitet. Därför måste arbetstagare ha möjlighet att påverka, från den lokala nivån upp till den nationella."

Läs hela texten i Polistidningen "Poliskåren måste ges större inflytande"