träna polis friskvård friskhet stockholm
11 maj 2023

Enklare hantering av friskvårdsbidrag

Enklare hantering av friskvårdsbidrag

I senaste "Chefsbrevet" läser vi den goda nyheten om att nu alla medarbetare får friskvårdsbidraget på 1800 kronor per år oavsett anställningstid eller anställningsform. Dessutom har ansvaret för att "kontrollera och godkänna" tagits över av HR-PAC vilket ger en administrativ avlastning för våra chefer - vilket välkomnas.

"Ett steg" för att minska chefers administrationsbörda
Förändringen innebär minskad administration för våra chefer som istället kan koncentrera sig på verksamheten - vilket välkomnas.

Alla medarbetare uppmuntras till nyttja - ta sig tid till - friskvård!

En Blåljusönskan är att det något "skrala" friskvårdsbidraget - som varit detsamma sedan 2015 och kanske det/ett av de lägsta inom statlig sektor - inom kort höjs/fördubblas. Friskvård är viktigt på riktigt.