kammarrätten

Fel av polisen att neka Paludan tillstånd

Påskupploppen 2022:

Fel av polisen att neka Paludan tillstånd

Polisen använde sig inte av "rätt bestämmelser" när man nekade politikern Rasmus Paludan tillstånd för allmän sammankomst i Norrköping i fjol. Det meddelar Kammarätten i Jönköping idag.

Kammarrätten i Jönköping har meddelat beslut gällande två fall gällande de så kallade påskupploppen i Norrköping 2022.

Kammarrättens beslut i korthet:

 1. Polisen nekade tillstånd
  - Polisen ”har inte använt sig av rätt bestämmelser”.
  - Polisen kan inte med hjälp av ordningslagen avslå en allmän sammankomst baserat på ”ordningsstörningar som inträffat eller befaras”.
  Kammarrätten upphäver därmed polisens beslut.
  En ledamot i kammarrätten anser dock att det "i och för sig finns en laglig möjlighet att ställa in sammankomster vid ordningsstörningar, men menar att utredningen inte visat att störningarna varit så allvarliga att det var befogat".
 2. Person som omhändertagits enligt polislagen
  I samband med händelsen i Norrköping omhändertog polisen under drygt en timme en person med stöd av polislagen. Förvaltningsrätten bedömde att beslutet kunde överklagas och prövade därmed beslutets laglighet. 
  Nu upphäver Kammarrätten förvaltningsrätten dom.
  Kammarrättens bedömning är att beslut om att omhänderta någon med stöd av polislagen inte kan överklagas.
  Dessa beslut faller utanför förvaltningslagens överklagandebestämmelser och inte heller europakonventionen ger någon rätt att klaga.