Fler poliser - men inte i Stockholm

Fler poliser - men inte i Stockholm...

Polismyndigheten fortsätter att växa och är idag cirka 8 000 fler jämfört med dec 2015 (av dessa är + 2 500 poliser). Men ökningen av poliser avspeglas inte i region Stockholm där poliserna fortfarande är färre (-35) än för knappt åtta år sedan. Bara i år har 70 poliser och 113 civila lämnat sin anställning i Stockholm.

Detta framgår av myndighetens senaste personalredovisning för maj 2023.

Jmf med december 2015 har antalet anställda i myndigheten ökat med

 • Nationellt = 2 582 fler poliser (aspiranter inräknade).
  Region Stockholm: (minus) - 35 poliser.
 • Nationellt = 5 129 fler civila (tills vidare anställda).
  Region Stockholm: (plus) + 1 059 civila

Konstateras: lättare att rekrytera civila än poliser i Stockholm.

Flest civila lämnar myndigheten

Hittills i år har region Stockholm tappat 70 poliser och 113 civilt tillsvidare anställda.

Hittills i år (2023) har (trots insatser med bl a "återrekryteringar)

 • 70 poliser slutat i region Stockholm
  - 44 lämnade regionen på grund av ”övriga orsaker”
  (* dvs annan anställning /statlig, kommunal, privat tjänst/ m.m).
  - 26 har gått i pension.
 • 113 civila (tillsvidare anställda) slutat i region Stockholm
  - 100 st lämnade regionen på grund av ”övriga orsaker” (*).
  - 13 har gått i pension.

NOTERBART - den största gruppen anställda som hittills avslutat sin anställning vid myndigheten var civilt anställda vid de nationella avdelningarna:
- 163 stycken slutade av ”övriga orsaker” (*).
- 22 gick i pension.