rpc thornberg mats lindstrom 5 oktober 2023 2 Foto  Monica Ström

Fo Stockholm Chefs möte med Rikspolischefen

Fo Stockholm Chefs möte med Rikspolischefen

Mats Lindström, ordförande för Förbundsområde Stockholm Chef, Polisförbundet, träffade idag rikspolischef Anders Thornberg för att diskutera olika utmaningar som Polisen står inför, främst frågor med fokus på operativt tryck och arbetsmiljö.

- Som facklig representant för polischefer i Stockholm var det värdefullt att få dela vår lägesbild från Stockholm, särskilt det operativa trycket och de organisatoriska förutsättningarna för chefer som kan skapa stress inom organisationen, sa Mats efter mötet.

Anders Thornberg: -Jag har följt Mats och chefsföreningens arbete, bl.a. genom sociala medier, och för mig är det viktigt att förstå alla medarbetares arbetssituation och utmaningar, även chefers såklart, så det var ett viktigt informellt möte där vi lyssnade på varandra.

Öppen och ärlig dialog
Under samtalet betonade bägge vikten av att kunna ha både formella och informella samtal mellan arbetstagarorganisationer och chefer för att lösa de utmaningar som organisationen möter. Där en öppen och ärlig dialog är avgörande för att förstå varandras perspektiv och hitta gemensamma lösningar.

Sund arbetsmiljö
Att agera mot och förebygga brottslighet tillsammans med andra samhällsaktörer är lika viktigt som att prioritera en sund arbetsmiljö som möjliggör en balans mellan krav och resurser. En av de föreslagna åtgärderna för att förbättra arbetsmiljön är att tillsätta fler biträdande chefer i Stockholm, vilket nu ska ses över i region Stockholm. Denna förstärkning skulle kunna underlätta för chefer på alla nivåer att avdela mer tid till bland annat att ha kontakt med medarbetare och utveckla verksamheten.

Under samtalet lyftes också det nödvändiga att rekrytera fler poliser och civila specialister till Stockholm för att klara polisregionens komplexa utmaningar.

Enligt Mats var Anders Thornberg väldigt öppen och intresserad av att höra chefsföreningens erfarenheter och perspektiv, och var mycket nöjd efter samtalet.