fo syd

Fo Syds årsmöte

Fo Syds årsmöte

Den 22 februari genomförde Förbundsområde Stockholm SYD sitt årsmöte i Västberga. 24 stycken röstberättigade hade infunnit sig till mötet. Mötet leddes av den väl fackligt meriterade Lars Devinger.

Bild
Fo syd årsmöte 2023
Fo Syds styrelse: bakre raden fr v: Paul, Mikael och Thomas. Främre raden: Ingela, Ulf och Robert. Foto: Fo Syd

Mötet förlöpte utan några överraskningar. Det intressanta från mötet är att styrelsen minskar antalet ledamöter från 9 till 7 ledamöter. Detta för att anpassa oss till regionens styrelsesammansättning.

En motion om OB-tillägg på vardagskvällar hade inlämnats av Jon Metz vid lokalförbundsområde Handen. Motionen hade vunnit bifall av Syd-styrelsen och gjordes så också av årsmötet.

En viktig punkt som också diskuterades på årsmötet var att återinföra MBL §19 på LOFO-nivå. Syd-styrelsen jobbar hårt i denna fråga och hoppas vi blir framgångsrika framöver i detta arbete.

Valen till ledamöter genomfördes sedan utan överraskningar. Valberedningen genom den sammankallande Ufuk. Sen föreslog årsmötet omval på Robert Brindeby, Paul Beijnes, Mikael Lörke samt Lisa Gammelin. Årsmötet höll med och de föreslagna valdes för en tid om 2 år.

Maria och Adam avtackades
Årsmötet avslutades sedan med avtackning av Maria Jensen och Adam Johansson som lämnat styrelsen för nya uppdrag. Mötesordförande Lars Devinger tackades också av som mötesordförande,

Årsmötet avslutades sedan med ett lotteri där 5 medlemmar kunde lämna mötet med ett värdefullt presentkort i handen.

Styrelsen i Förbundsområde Stockholm SYD ser nu ut enligt följande efter årsmötet:

  • Ordförande Ingela Johansson
  • Vice Ordförande Ulf Ask
  • HSO Robert Brindeby
  • Vice HSO Thomas Mattisson
  • Ledamot Paul Beijnes
  • Ledamot Mikael Lörke
  • Ledamot Lisa Gammelin

För styrelsen i Stockholm SYD

Ulf Ask

Bild
Fo Syd årsmöte 2023 2