katharina von sydow almedalen 2023

Förslaget som kan tysta poliser - än mer...

Polisförbundet i Almedalen 2023:

Förslaget som kan tysta poliser - än mer...

- Jag är rädd att förslaget om "utökat tjänsteansvar" riskerar att motverka det arbete som vi nu påbörjat gällande tystnadskulturen inom Polisen. Det är väldigt sorgligt och allvarligt om det blir så. Katharina von Sydow, ordförande i Polisförbundet, i Almedalen idag. Hon fick medhåll av många.

Angående om förslaget förverkligas sa Katharina von Sydow:
- Jag är rädd att det kan bli ännu tystare inom Polisen framöver. 

Nästan var tredje polis vågar inte uttrycka sin åsikt
Enligt en Novus-undersökning i höstas (beställd av Polisförbundet) vågar inte var tredje polis (26 procent) inte offentligt uttrycka sin åsikt på grund av rädsla för repressalier eller andra negativa konsekvenser
- Det är allvarligt, sa Katharina och betonade att tysta arbetsplatser kan ge grogrund för många oacceptabla beteenden som sexuella trakasserier, kränkningar m.m.

- Jag är rädd att det kan bli ännu tystare inom Polisen framöver

Katharina von Sydow, ordförande Polisförbundet, i Almedalen idag.

Förslaget om utökat tjänstemannaansvar handlar i korthet om utökade möjligheter att åtala fler tjänstemän i offentlig sektor för tjänstefel till exempel sjuksköterskor, myndighetshandläggare, domstolsanställda, socialsekreterare, poliser, djurskyddskontrollanter, tulltjänstemän…

Även om det redan idag finns möjligheter, såväl arbetsrättsligt som straffrättsligt, att utkräva ansvar och straffa tjänstemän som begår fel i tjänsteutövningen. Särskilt tydligt för tjänstemän inom polis och rättsväsende, där åtal inte är ovanligt, som också visar hur utsatta tjänstemannabeslut/ingripanden är. (Se möjligheten till rättshjälp för medlemmar i Polisförbundet).

Idag förnekar ingen att det finns en tystnadskultur inom Polisen
Tystnadskulturen inom polisen förnekas inte idag. Istället (efter viss påtryckning) talar nu alla parter (fackliga och arbetsgivare) öppet om dess existens och konsekvenser. Samtal förs om vad som behöver göras. Polismyndigheten har tagit fram en handlingsplan som just nu granskas av Polisförbundet. Frågan lever.

Katharinas farhågor kring förslagets effekter och konsekvenser för både tystnadskutlur, tillit, och demokratin stöttades av alla medverkande i panelen:  Göran Sundström, professor Stockholms universitet, Katharina von Sydow, ordförande Polisförbundet, Elin Moberg, chef utredning och påverkan Fackförbundet ST liksom TCOs ordförande Therese Svanström 

Se seminariet i efterhand. Katharinas anförande kommer 19:27 minuter in i inslaget.

Se också Therese Svanströms, TCO ordförande inlägg i debatten: ”Fel att misstänkliggöra tjänstemännen