som 2022

Förtroendet för Polisen stiger

Förtroendet för Polisen stiger

Det visar SOM-institutets årliga förtroendeundersökning som presenterades idag. Förtroendet för polisen ökar med en procentenhet från i fjol till nuvarande 72 procent. Att jämföra med ex Domstolarna (58), Försvaret (55) och NATO (52).

Bild
Anders Thornberg

– Det är glädjande att så många medborgare litar på svensk polis. Förtroende är grunden för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. När medborgare litar på polisen är de mer benägna att anmäla brott, tipsa och vittna. Det ökar också tilltron till hela rättsväsendet, säger rikspolischef Anders Thornberg på polisens hemsida.

Av de 22 500 som fick frågan "Hur stort förtroende har du för följande institutioner..." och svarat angav 72 procent att de har "ganska eller mycket högt förtroende för polisen".

Resultatet gör Polisen till den samhällsinstitution som medborgarna har högst förtroende för. Till och med före sjukvården som får 71 procent.

– Lag och ordning är en av de viktigaste samhällsfrågorna och brottsligheten är något svenskarna oroar sig över. Med tanke på gängkriminaliteten och hur detta diskuterats i medierna är det intressant att förtroendet för polisen fortsätter vara så högt som 72 procent år 2022, säger Felicia Robertson, doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Läs hela SOM-undersökningen 2022 - länk