Ghazale slutar som polis

Ghazale slutar som polis - ska leda 60 000 nattvandrare

Uppskattad som polis, debattör, föreläsare, konferencier... Borås-polisen Nadim Ghazale har många talanger. ´För några veckor sedan meddelade Nadim i sociala medier att han, efter 17 år som polis, lämnar yrket. För vad, förblev outtalat. Idag rapporterar DN att Nadim blir ny verksamhetschef för föreningen Nattvandring.nu (nyår).

Han har engagerat, bjudit på sig själv (om hur det var att komma till Sverige som 7-årig flykting från Libanon),  och med mod utmanat och skapat debatt och diskussion bl a om sina drivkrafter om att bli polis liksom sitt eget perspektiv på segregation, kriminalitet/gäng och övriga samhällsfrågor (bemötanden).

Om vad som lockar och driver honom till detta karriärbyte, från polis till civil, säger Nadmin till DN:

- Att slåss för civilsamhället. Det är tillbakatryckt, men viktigare än någonsin.

- Ingen kan längre bara peka på staten och be den lösa allt. Staten reder inte ut de problem vi har.

Läs hela artikeln på DN av Kristina Hedberg med rubriken
"
Kändispolisen blir nattvandrare: ”Staten reder inte ut problemen”

RELATERAT

Länk till Nadims Sommar i P1 2021

 

DN-artikel tema rekrytering av unga till gäng/Nadim Ghazale "Barn socialiseras in i gängen"