collage politiker möte feb 2023

Givande samtal när fackliga mötte politiker

Givande samtal när fackliga mötte politiker

Mattias och Nooshi, båda riksdagsledamöter, tog initiativ till att möta och lyssna till det polisfackliga perspektivet om polisens förutsättningar och utmaningar i Stockholm och diskutera polisens behov för att skapa trygghet, utreda brott... Mattias Vepsä (S) träffade regionstyrelsen i Stockholm på Kungsholmen. Nooshi Dadgostar (V) och Marre Mayr (V), träffade polisfackliga från Förbundsområde Stockholm Syd.

Diskussionerna innehöll en vid bredd av frågor. Allt från beskrivning av uppdraget /utmaningarna/arbetsbelastningen i vardagen (inte minst följt av den våldsspiral som engagerat hela regionen och stora delar av Sveriges poliskår), till förslag om åtgärder för att lösa polisbristen och locka fler till polisyrket (som flera vittnar om är "världens bästa") till polisens behov av såväl samverkan med andra liksom politikens stöd (läses beslut). Även politiska förslag som internt av vissa poliser uppfattar som kontraproduktiva diskuterades ex visitationszoner.

Jag vill att polisen ska lyckas i sitt viktiga arbete

Mattias Vepsä (S), justitieutskottet

Mattias Vepsä (S), riksdagsledamot/ledamot i justitieutskottet mötte delar av Polisförbundets regionstyrelse i Stockholm: Kjell Ahlin, ordförande, Andreas Strand (förhandlingsansvarig), Maria Jensen (arbetsmiljö/arbetstid) och Mats Lindström (företrädare för regionens polischefer).
- Jag vill att polisen ska lyckas i sitt viktiga arbete och jag fick med mig flera bra idéer om hur detta kan bli verklighet. Det är väldigt värdefullt att höra direkt från poliser om vilka utmaningar man ser som att höra att vi måste lyckas både i det förebyggande arbetet som i det polisära om vi ska bryta utvecklingen med det grova gängvåldet vi har i Stockholm just nu, sa Mattias Vepsä (S), riksdagsledamot i justiteutskottet.

Bild
Kjell Ahlin 2022 stämma head

Kjell Ahlin, ordförande Polisförbundet region Stockholm:
- Vi ser mycket positivt på att politiker vill lyssna in vårt fackliga perspektiv.
- Jag tycker att vi fick ”det mesta sagt”, dvs både att vi/polisen faktiskt gör ett väldigt bra jobb – inte minst gällande alla skjutningar och sprängningar som skett den senaste tiden, till att vi gav en bild om den tunga arbetsbörda som råder, att alla sedan lång tid nu drar ett väldigt tungt lass. 
- Självklart betonades vi sedan många år är alldeles för få poliser i regionen. Hade vi i Stockholm växt i samma takt som andra regioner hade vi idag varit cirka 800 fler än vad vi är idag – Det motsvarar nästan alla poliser som finns i polisområde city.
- Nu får poliser runt om i hela landet istället åka till oss i Stockholm för att hjälpa till, säger Kjell Ahlin.

Nooshi Dadgostar (V), riksdagsledamot och partiledare, och Marre Mayr (V), ordförande i Farsta stadsdelsnämnd m fl mötte Ingela Johansson, ordförande, och Thomas Mattisson, huvudskyddsombud, från Förbundsområde Stockholm Syd.

- Bra möte med intresserade politiker! Summerade både Ingela och Thomas.

Ingela:
- Vi diskuterade förstås det ansträngda läget inom Polisen liksom att vi/polisen inte kan lösa alla samhällsproblem själva, att vi behöver tidiga och enkla samarbetsvägar med andra t ex socialtjänst, skola, vård...

Istället för hårdare straff - använd de straffsanktioner som finns fullt ut!

Ingela Johansson, ordförande Polisförbundet Stockholm Syd

Thomas Mattisson lyfte också fram behovet av en ny brottsförebyggande myndighet. 
- Istället för hårdare straff använd de straffsanktioner som finns fullt ut, sa Ingela Johansson.

Självklart diskuterades också "polisbristen" där polisfackliga förde fram behovet av högre ingångslöner för nya poliser, både generellt men också specifikt för att åtgärda huvudstadens "polisbrist". Även betald polisutbildning föreslogs.

Blåljuskommentar: Välkomnar det politiska initiativet till samtal med lokala polisfackliga i Stockholm. Att söka och lyssna till olika perspektiv ger alltid bättre underlag för kloka beslut. Från Polisförbundets breda nätverk hörs inte sällan våra medlemmar uttrycka: ”Facket säger som det är...”, ”Facket ger en bild av vår verklighet”.