Maria Jensen 2022 mariajensen

Grattis Maria - ny HSO-samordnare i Stockholm

Grattis Maria - ny HSO-samordnare i Stockholm

Sedan i fredags - efter regionstyrelsens möte - är Maria Jensen ny samordnare för huvudskyddsombuden i region Stockholm/Gotland. Maria har l¨ång erfarenhet av skyddsarbetet inom polisen - såväl regionalt som lokalt. Maria har dessutom aldrig släppt kontakten med "vardagsarbetet" (po Syd/Globen) - och har särskild inblick gällande kraven inom "kommenderings"-arbetet.

Maria tar över rollen som regional HSO-samordnare i region Stockholm/Gotland efter Roger Östergren.

Vid Polisförbundets kongress i våras valdes Roger Östergren in som ledamot (troligen med rollen att assistera Polisförbundets nationella huvudskyddsombud Patrik Danielsson - rollerna inom FS är ännu inte officiella). Roger kommer fortsatt jobba för region Stockholm (som huvudskyddsombud och som 2:e vice ordförande i region Stockholm).

Blåljus hoppas inom kort att återkomma med en uppdatering av Marias bild av de mest aktuella arbetsmiljöfrågorna i regionen.