swipe logo har du koll 2023

Har du koll på dina rättigheter?

Har du koll på dina rättigheter?

När polisens resurser "ska räcka till överallt" dygnet runt, gäller det att hålla koll på de avtal som gäller. Exempelvis "Vilken ersättning gäller när jag måste jobba någon annanstans i landet?" Eller "Reser jag till en kommendering på min fritid eller på arbetstid?". Självklart vet Polisförbundet vad som gäller, men vad behöver "gemene man" känna till/reagera på? Vi frågar Kjell Ahlin, ordförande Polisförbundet region Stockholm.

Bild
Kjell Ahlin 2022 stämma head

<- Ta reda på vad som gäller i ett så tidigt skede som möjligt, ställ frågor till din närmsta chef som normalt ska kunna svara på vilka förutsättningar som gäller exempelvis inför en kommendering.

- Om något sticker ut eller inte känns ok, kontakta någon av oss förtroendevalda inom Polisförbundet Stockholm för att få hjälp. Det gäller självklart också andra frågor som berör ASA/Polis eller kollektivavtal, säger Kjell Ahlin.

Bra att veta/ ex inför olika kommenderingar

1.Ta reda på vad som gäller
Prata med din närmsta chef.
Vilket avtal gäller? Utgår några tillägg? Gäller ersättning enligt SPI-avtal?

2. Förändringar i arbetsschema
När en kommendering är känd i förväg är det viktigt att du som period- eller veckoplanerar får rätt förutsättningar.
Har arbetsgivaren i rätt tid meddelat ex: speciallista eller förändrad arbetstidsförläggningsmodell?
Har du rätt till varseltillägg?

Grundläggande: Förändringar i ditt arbetsschema baseras på din underläggande arbetstid, det vill säga den "frysta" arbetslistan (oavsett den är fast, periodplanerad eller veckoplanerad). Normalt börjar en insatsperiod kl. 07.00 och avslutas 24 timmar senare. (Arbetsgivaren kan besluta att insatsperioden påbörjas kl.15.00 eller kl. 23.00).

3. Kommendering till annan ort/ annan del av landet
När kommenderingen innebär resa till en annan del i landet, vad gäller då avseende själva "restiden"?
Ta reda på om "resan" till kommenderingen sker
- på din arbetstid?
- på din fritid ?
- eller utgår restidsersättning?

4. God logistandard... annars tillägg
Vid en flerdygnsförättning ska arbetsgivaren se till att logistandard är god (boendestandard). Kan inte detta uppnås utgår enligt avtal ett tillägg på 275 kr per dygn.