hd högsta domstolen

HD om gränsen mellan kroppsvisitation och kroppsbesiktning

HD om gränsen mellan kroppsvisitation och kroppsbesiktning

En polis genomförde på misstanke om narkotikabrott en kroppsvisitation av en 14-årig pojke. Vid undersökningen uppmanades pojken att visa att han inte hade någon narkotika i sina kalsonger, och då exponerades även hans könsorgan. Åklagaren bedömde undersökningen som en kroppsbesiktning, vilket det inte fanns lagstöd för, varför polismannen åtalades för tjänstefel. Polisen fälldes i såväl tingsrätt som hovrätt.

Högsta domstolen B 3674-22

Men Högsta domstolen friar och framhåller att skillnaden mellan kroppsbesiktning och kroppsvisitation bygger på vad undersökningen avser: personens kläder eller personens kropp.

Det avgörande är alltså föremålet för den undersökning som faktiskt genomförs. I det här fallet har undersökningen avsett pojkens kalsonger. Enbart den omständigheten att polismannen kunde se hans könsorgan innebär enligt HD därför inte att det varit fråga om en kroppsbesiktning.

Se också artikel i Dagens Juridik 

Blåljuskommentar: En välkommen liksom vägledande dom för polisers ofta sekundsnabba beslut i vardagsuppdraget. Visar samtidigt hur utsatta poliser är "varje dag på jobbet", dvs den spindeltrådstunna gränsen mellan uppdraget att beivra brott och att själv bli misstänkt för brott. Som medlem i Polisförbundet kan du få både stöd och juridisk hjälp när du blir misstänkt för brott.