Påsk upplopp ekot sveriges radio sr

HD sänker fängelsestraff för påskupplopp

HD sänker fängelsestraff för påskupplopp

Högsta domstolen meddelade idag sitt beslut att sänka fängelsestraffen för två tilltalade män som varit delaktiga vid kravallerna i Örebro, 2022. Domen kommer att bli vägledande.

I hovrätten dömdes männen till fem respektive fem och ett halvt års fängelse för att själva och tillsammans med andra ha deltagit i kravallerna.

Högsta domstolen, HD, fann inget stöd för att de tilltalade agerat tillsammans och i samförstånd och dömer därför männen endast för vad som konkret kunnat kopplas till deras eget agerande. HD skriver också "Vid bedömningen av gärningarnas allvar har det emellertid tillmätts stor vikt att de vidtogs i ett sammanhang då även många andra personer angrep polisen".

HD dömer bägge männen till grovt sabotaget mot blåljusverksamhet. Den ene mannen döms till tre år års fängelse och den andre till 3 år och tre månaders fängelse (påslaget 3 månaders fängelse avser våld mot tjänsteman genom att på nära håll kastat en sten mot polisman). HDs avgörande innebär en straffsänkning med cirka två år. 
Länk till Högsta domstolens avgörande - https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2022/120876/ (tyvärr låg hemsidan nere p g a underhåll förmiddagen 14/3).

Detta ärende gällande påskens upplopp är det första som prövats och avgjorts i Högsta domstolen. HDs utslag kommer att bli vägledande för andra liknande domar gällande grovt sabotage mot blåljusverksamhet.

SR/P4 Örebro uppger att totalt 59 personer blivit frihetsberövade efter upploppet varav flera redan har dömts i både tingsrätt och hovrätt.