stefan hector nyhetsmorgon dec 2023

Hector: Vill skapa ordning och effektivitet

Hector: Vill skapa ordning och effektivitet

Fjärde dagen på nya jobbet medverkade Stefan Hector i TV4 nyhetsmorgon där han berättade om sitt nya uppdrag som Sveriges första biträdande rikspolischef. Ett uppdrag han utan att tveka tackade ja till när han fick frågan. 

Han lyfte inledningsvis fram den goda verksamhet som 37 000 medarbetare gör varje dag, talade även om utmaningarna allt från mängdbrottslighet, terrorhot, organiserad brottslighet...

- Vi ska vårda det som fungerar bra och ta oss an det som utmanar, sa Stefan Hector som övergripande beskrev sitt uppdrag som, att tillsammans med rikspolischefen "göra Sverige säkrare" men också:

  • Att ha ordning "i egen låda" och ha en effektiv organisation
    (dvs att se över den nuvarande matrisorganisationen, där stödorganisationen (*) stärkts/optimeras - möjligen på bekostnad av kärnverksamheten…)
  • Att fortsatt samverka med andra aktörer i samhället
    och göra andra ännu bättre i det brottsbekämpande uppdraget

Stefan beskrev även hans och nye rikspolischefen Petra Lundhs olika bakgrunder och betonade även kulturen inom polisen.

Jag vill medverka till en modig och framåtlutad polisverksamhet

Stefan Hector om kulturen inom Polisen och sin ambition som biträdande rikspolischef

- Vi har en kultur inom polisen som är tillåtande. Vi har poliser som är modiga, inte bara modiga i ingripande under stress och fara utan vi har poliser och polisanställda som är modiga och vågar räcka upp handen vid missförhållanden eller vågar räcka upp handen och säga  ”Jag förstår inte, kan du förklara”.  
- Det är olika uttryck för mod.

- Och jag vill medverka till en modig och framåtlutad polisverksamhet, sa Stefan Hector.

Se inslaget – TV4 nyhetsmorgon

(*) - framför allt sedan 2015 och bildandet av en Polismyndighet. Red not.