pensionspyramid

Högre pension vill du ha, men hur?

Högre pension vill du ha, men hur?

Pensionsmyndigheten, som samlar in och förvaltar vår Allmänna pension, har undersökt vad blivande pensionärer tror har störst inverkan på deras pensionsutfall. Resultatet stämmer inte fullt ut med verkligheten...

Myndigheten skriver att den har frågat 974 pensionssparare mellan 18 och 65 år vad de tror påverkar storleken på pensionen mest. Nästan hälften, 46 procent, svarar det privata sparandet. Bara en av fyra, 25 procent, tror att tidpunkten för när de börjar ta ut sin pension har störst påverkan, men vad är egentligen viktigast för storleken på din pension?   

Det viktigaste för pensionen

Det viktigaste för din framtida pension är dina inkomster under livet och att du har tjänstepension från din arbetsgivare. Vilken tidpunkt du väljer att ta ut sin pension har också stor betydelse för storleken på din pension.

Den dag du börjar ta ut din pension kommer den allmänna pensionen och tjänstepensionen vara de största delarna av din totala pension. Det gäller för de allra flesta. Om du är företagare eller saknar tjänstepension via jobbet kan det egna sparandet till pension vara en viktig del av pensionen. 

Jobba längre eller spara själv – två sätt att påverka din pension

Det finns flera sätt att påverka din framtida ekonomi. Ett av dem är att jobba något eller några år efter 66 års ålder. Eller åtminstone inte gå i pension vid det första möjliga tillfället för din åldersgrupp. Det kanske allra bästa sättet för poliser att orka jobba lite längre, är om arbetsgivaren medger delpension, (en del av tjänstepensionen) som ger bra avsättningar (100% till tjänstepension) till pension och ändå lite mer tid till återhämtning på äldre dagar. Det innebär också en mjukare övergång till heltidspension, förutom att arbetsgivaren behåller värdefull erfarenhet lite längre i polisverksamheten.

Ett års extra arbete efter 66 års ålder kan ge dig som snart ska ta ut din pension och som har en genomsnittlig lön mellan 1 600 till 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut. Det kan vara ett alternativ för den som har möjlighet. Att gå tidigare i pension ger motsvarande belopp lägre pension livet ut. Det är värt att begrunda, det är mycket svårt att spara sig till den tryggheten. Dessutom har Staten precis höjt åldern för att få lägre skatt på pension. Nu får man lägre skatt på pension det år man fyller 67 år. (tidigare 66). Det kan handla om 20.000:- högre skatt för det pensionsåret man fyller 66 år. Inkomstskatten på arbete är oförändrad, och sänks fortfarande från 66.

Å andra sidan med stigande förväntningar på att alla ska jobba längre, vill det ju till att överleva pensionsdagen också, och att få några friska år som pensionär.

Det andra sättet: Eget sparande

För att få ihop samma summa som ett års längre/kortare arbetsliv genom ett eget sparande till pension behöver du spara mellan:

  • 500 kronor till 800 kronor i 30 år
  • 700 kronor till 1 100 kronor i månaden under 20 år eller
  • 1 900 kronor till 2 600 kronor i månaden under 10 år.

Pensionsmyndigheten har då räknat med en årlig värdeutveckling på pensionssparandet med 5,5 procent efter avgifter och att sparandet sker på ett investeringssparkonto, ISK.

Hur ser det ut för dig?

Om du vill se hur mycket du kan komma att få i pension per månad vid olika pensionsåldrar kan du logga in på Mina sidor. Där får du också fler tips på hur du kan påverka din framtida pension. Mina sidor

För poliser, har vi nämnt möjligheten till deltidspension, som Blåljus hoppas kan komma fler till del framöver när politiken ger större anslag och förstår att poliser med erfarenhet är ovärderliga. Men, just polisanställda har ännu ett försteg i att kunna välja pensionsålder: Förutom det statliga tjänstepensionsavtalen, PA16 avd I och II, har polisanställda en extra tjänstepensionsförmån, Kåpan Extra, som kan ge nästan lika mycket som den statliga tjänstepensionen ytterligare. (lite beroende på löneläge).

Den förmånen infördes 2008 efter förhandlingar med Polisförbundet, som gick med på ett sämre arbetstidsavtal med längre arbetstider i utbyte mot förmånen.