illustration förtroendevald

Ingen åsiktsbegränsning inom Polisen

"Ingen åsiktsbegränsning inom Polisen"

Idag rapporterar flera medier om att en polis i Bergslagen - som påstås vara - "Putin-vänlig" - på egen begäran avslutat sin anställning. Polisen erhåller samtidigt drygt 500 000 kr, motsvarande 14 månadslöner. 

Caset uppmärksammades först av Värmlands Folkblad som under våren 2022 rapporterade om en polis vid gränspolisen som haft Putin som skärmsläckare på sin dator tillsammans med andra påståenden om att polisen gjort uttalanden gällande "fake news" om kriget i Ukraina med mera...

Allt som allt ledde det till arbetsmiljöproblem på polisens arbetsplats. 

Nu när ärendet avslutats säger Ulrica Granberg, chef för gränspolisen i region Bergslagen till nyhetsbyrån Siren :
- Jag kan bekräfta att vi har kommit överens om att gå skilda vägar från och med 1 januari. Ärendet för vår del har inte handlat om några uttryckta sympatier åt något håll, vi har inte någon åsiktsbegränsning inom polisen.

Läs mer om caset på Värmlands Folkblad: https://www.vf.se/2023/01/12/putinvanlig-granspolis-kops-ut-far-halv-miljon-i-ersattning-fran-polisen/