fo kamraterna 28 sept polisforbundet
9 oktober 2023

Kamratträff på Polisförbundet

Kamratträff började på Polisförbundet

Den 28 september var Kamraternas förbundsområdesråd på besök hos Polisförbundet. Där möttes vi av bland annat av vår ordförande Katarina von Sydow samt ombudsmän och kanslipersonal. Förutom att möta dem så fick vi även information om det nya pensionsavtalet, medlemsrekrytering och arbetsrätt. Efter det så åkte rådet till Åland på konferens där bland annat utbildning i motionsskrivande genomfördes. 

VAR MED OCH PÅVERKA - KOMMANDE ÅRSMÖTEN/STÄMMA/KONGRESS 2024
Den 15 februari så har vi, Fo Kamraterna, vårt årsmöte. Regionfacket har sin stämma den 21-22 mars och Polisförbundet (nationellt) har sin kongress 24-25 september.

Är det något som du vill ändra på?
Skriv en motion antingen

  1. till vårt årsmöte - om det är en fråga som bara berör din enhet/sektion (Motionen ska vara inskickad senast 1 februari) eller
  2. till regionens stämma - om det är en fråga som bara berör region Stockholm. (Motioner ska vara inskickade senast 1 februari)
    eller
  3. till Polisförbundets kongress om det är en fråga som berör hela riket.
    (Motionen ska vara inskickad senast 1 april).

Vill du ha råd/dåd över hur du ska skriva, kontakta styrelsen.

Sista dag för motion till kamraternas årsmöte är den 1 februari. Sista dagen för motioner till regionfacket är den 1 februari och till Kongressen den 1 april.

FACKLIGA HÄLSNINGAR
STYRELSEN