katharina von sydow anders thornberg

Kommentarer efter Ekot lördagsintervju

Kommentarer efter Ekots lördagsintervju

Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow, Annika Hirvonen (MP) och Katja Nyberg (SD) kommenterar Ekots lördagsintervju med rikspolischefen. "Det finns stora utmaningar, polisorganisationen är inte effektiv, det är toppstyrt och krångligt byråkratiskt..." sa Katharina betonade även polisbristen liksom att Polisförbundet är kritiska i hur myndigheten presenterat ett individärende offentligt (Mats Löfving). 

Missade du Ekots lördagsintervju med rikspolischef Anders Thornberg? Här har vi samlat den och andra länkar till några kommentarer som följde på intervjun.

Ekots Lördagsintervju (i sin helhet) med Sveriges rikspolischef Anders ThornbergAxat ur programmet:
Katja Nyberg (SD), tjänstledig polis: "Anders Thornbergs förtroende är förbrukat. Vi måste göra något nu och det handlar inte bara om Anders Thornberg utan om hela polisorganisationen som inte fungerar, vi ser bevis på bevis på bevis men ändå stoppar vi det inte utan vi låter det bara fortsätta. Anders Thornberg har ingen självkritik utan han skjuter allt framför sig. "Det kommer att bli bättre", "det ska bli bättre", "jag ser det nu..." Det här är samma prat som pågått i många, många år och fortfarande ser vi inte resultatet. Vi öser pengar in i den här myndigheten och ändå ser vi inte något förväntat resultat, utan tvärtom... "

Annika Hirvonen (Mp) Jag tycker det är problematiskt att polisen slår ifrån sig helt och hållet när man får kritik. Nyligen har vi fått två rapporter från Riksrevisionen som har granskat polisens hantering av mängdbrott och av de stora särskilda händelserna där Riksrevisionen riktar väldigt stark kritik och påtalar att polisen inte har en lärande kultur. Myndigheten behöver säkerställa en lärande kultur, som tar in kunskap, tar till sig av kritik och förbättrar sina arbetsmetoder...

Katarina von Sydow, polisförbundets ordförande:
"Det finns stora utmaningar, polisorganisationen är inte effektiv, det är toppstyrt och krångligt byråkratiskt och det påverkar polisens resultat. Problemen utgörs också av den polisbrist som finns..." Katharina sa även bland annat att Polisförbundet är kritisk till hur myndigheten presenterat ett individärende offentligt (gällande Stockholms regionpolischef Mats Löfving).