Citypoliser samlades för en tyst minut vid Slottsbacken 2021

Kunde mordet på Andreas förhindrats?

Kunde mordet på Andreas ha förhindrats?

Polisen Andreas Danman sköts till döds i Biskopsgården under sitt pass kvällen den 30 juni 2021. Skytten, 17-årige Abdi, dömdes mot sitt nekande, till åtta års fängelse. Med tillgång till socialtjänstens sekretessbelagda dokument avslöjar SR P1 Kaliber hur oroliga och frustrerade flera på socialförvaltningen var över att ingenting hände trots de larm och risker som rapporterats - mer än fem veckorna innan mordet på Andreas. Trots mammans, polisens och socialtjänsten larm var Abdi kvar "på gatan". Varför?

I rapporten, som socialförvaltningen har sekretessbelagt, framgår för första gången hur skarpa och konkreta varningarna om den 17-årige killen var. Flera på socialförvaltningen var oroliga och frustrerade över att ingenting hände.

5 veckor innan mordet (maj 2221):
Abdi har suttit inlåst på ett Sis-hem i ett års tid för mordförsök och sedan bott frivilligt på ett familjehem i Västerås, men den 24 maj 2021 rymmer Abdi från familjehemmet och syns återigen i Göteborg, vilket flera reagerar på. Abdis mamma önskar ny bostad i ett annat område. Ansvarig socialsekreterare på myndigheten bedömer att de inte behöver göra någon akut insats, som att omhänderta Abdi. 

4 veckor innan mordet (juni 2021):
Abdis mamma gör en orosanmälan, hon är rädd för att Abdi ska bli mördad. Abdi har ombetts knivhugga en person, ett "hämnd-brott" där beställaren framhärdas att Abdi blir inte straffad "eftersom han är under 18 år".
Socialtjänstens internutredning avslår tvångsomhändertagande, baserat på att mammans uppgifter inte är tillräckligt konkreta.

3 veckor innan mordet (juni 2021): 
Socialtjänstens interna grupputredning anser att Abdi måste bort från gatorna.
Abdi förblir kvar på gatorna.

2 veckor innan mordet (juni 2021):
Bostadsbolagets utvecklingschef filar på en formell begäran om förtur till ny bostad för Abdis familj i en annan stadsdel. Polisen har dock inte intygat att det finns en hotbild mot Abdi, vilket skulle underlätta en flytt.

8 dagar innan mordet (juni 2021): Abdis mamma besöker socialtjänsten, rädd och skärrad. Berättar att Abdi blivit jagad av en person på en svart moped, och säger återigen att han kommer att bli skjuten eller själv få uppdrag att skjuta. Trots alla varningstecken går processen med Abdi trögt. Socialtjänsten gör minst tre skyddsbedömningar gällande Abdi från slutet av maj och framåt, men beslutar att inte omhänderta honom, även om man på sikt anser att situationen är ohållbar. Socialtjänsten ber flera gånger polisen om ett intyg om en hotbild mot Abdi, vilket skulle tvinga Bostadsbolaget att flytta Abdis familj - något polisen är väldigt restriktiv med. Områdespolisen Anders Fohlén vittnar i rätten om läget.

Tre timmar innan mordet (30 juni):
Enligt Polisens egen information råder "rött konfliktläge" i området - som sa att det skulle ske ett allvarligt våldsbrott i den konfliktmiljö som finns i Biskopsgården. 
Socialtjänsten får aldrig något intyg om en eventuell hotbild mot Abdi.

Efter mordet (1 juli, klockan 01.10):
En övervakningskamera tar bilder på Abdis mamma när hon letar efter sin son, och möter honom när han kommer gående på Friskväderstorget i Biskopsgården, med händerna i jeansfickorna. Men då är det för sent.
Polismannen Andreas Danman är död.


Axat från SR: 
"Kaliber kan se att det är fullt möjligt att som minderårig vara djupt involverad i ett kriminellt gäng, med allt vad det innebär med myndigheternas vetskap utan att det händer någonting. Det trots att frågan om hur myndigheter handskas med unga kriminella, har fått mer uppmärksamhet än någonsin sedan mordet på polismannen Andreas Danman ett år tidigare, sommaren 2021, med haverikommissioner och rapporter. Men har socialtjänsten, polisen och Göteborgs Stad verkligen gått till botten med vad som hände innan polismordet och tagit lärdom av misstagen? Till slut så läcker i alla fall en sekretessbelagd utredning till Kalibers redaktion. Ocensurerad. Med hjälp av ett flertal källor, öppna och dolda, kan vi nu berätta vad som verkligen hände de fem veckor som föregick mordet på Andreas Danman."

Läs (en utskriven version av programmet): "De tystade larmen före polismordet"
Hör (del 2): "Den hemliga utredningen"

Dessutom ger reportagets en bild av: 

  • hur Abdis mamma söker hjälp "överallt", som orosanmäler sin egen son, hon vill ta med honom bort och flytta ifrån Biskopsgården - en önskan som verkar försvinna i byråkratin mellan socialtjänst - bostadsföretag.
  • hur viktig polisens bedömning gällande en enskilds hotbild är för socialtjänstens möjlighet till åtgärd
  • hur visselblåsaren Rikard, uppmärksammade sina chefer och senare Göteborgs Stad om flera fall med unga gängkriminella, där han menar att socialtjänsten skulle ha gått in med tvångsomhändertaganden.
  • om begränsningar i LVU, SoL gällande "frivillighet" och "tvångsåtgärder".
  • om hur olika "riskbedömningar" visat sig helt riktiga (att människor mördats)

Blåljus: Den ökade samsynen till "att alla behövs och ökad samverkan" för att förhindra brott är positiv. MEN fortfarande behöver många frågor/perspektiv ses över för att få till en verkligt effektiv Samverkan för att förebygga brott.
Inte minst i den "gråzon" av lagstiftning och kommunikation där förståelse & behov om vad (lag) som styr olika verksamheter/myndigheters beslut.