Ann och Tommy i Tyresö Radion

Läget inom svensk polis - Finns det ljus i tunneln

Läget inom svensk polis - Finns det ljus i tunneln

Ännu ett program i Tyresö Radion, denna gång med mer fokus på nationella frågor. Programledaren Ann Sandin-Lindgren samtalar med f.d. polisen Tommy Hansson om läget i Tyresö och i landet. Hur ser det ut med skjutningar, gängkriminella och brott mot välfärden. Vad gör vår kommun för att inte få ett särskilt utsatt område. Blir det bättre med en ny rikspolischef?

Kan minskningen av grova gängbrott under november månad vara ett trendbrott? Kommer sekretessen mellan myndigheter fortsätta att möjliggöra välfärdsbedrägerier och andra brott mot samhället? Vilka förväntningar har vi på våra nya högsta chefer, Rikspolischefen och hennes ställföreträdare?

Undertecknad upptäckte två felsägningar i efterhand, som jag bjuder på.

1. Den senaste gängskjutningen när programmet spelades in, som misstänks ha utförts av SIS-rymlingar, utspelade sig inte i Hässelby, utan i Hägersten. (men visst är det svårt att hålla isär dem alla)

2. Jag gjorde även en felsägning om RPC Petra Lundh, att hon gjort sig känd som en lyssnande chef inom polisen. Det borde rätteligen vara inom rättsväsendet/domstolarna, ännu så länge. Måhända en freudiansk felsägning och from förhoppning.