martin melin hedersteckn 2023

Martin Melin tilldelas Hederstecken nr 48

Martin Melin tilldelas Hederstecken nr 48

Polisförbundet i region Stockholm har tilldelat Martin Melin Hederstecken nr 48. Detta för Martins mångåriga fackliga engagemang, men också för hans rådiga och livsavgörande agerande (var en av flera) vid regionens senaste stämma då en av våra kollegor hastigt och allvarligt insjuknade (artikeln har rättats).

Kjell Ahlin, förbundsregionens ordförande i Stockholm, tackade Martin och överlämnade polisförbundsregionens hederstecken till Martin i fredags (det pågående styrelsemötet adjungerades).
Martin tog tillfället i akt att beskriva sitt eget uppdrag som riksdagsledamot (L) ex i justitieutskottet gällande "polisfrågorna" - "att förklara och informera om polisuppdragets verklighet" med mera. Martin svarade också på styrelsens frågor. 

Martin Melin är sedan knappt en månad ny riksdagsledamot för Liberalerna och tillträdde som statsrådsersättare den 22 augusti 2023.
Läs mer om Martin Melins uppdrag i riksdagen.

Bild
Martin Melin bild hederstecken 2023
Utdrag ur stadgarna: Hederstecken kan av förbundsregionstyrelsen eller förbundsområdesstyrelse tilldelas medlem som på ett förtjänstfullt sätt under lång tid fullgjort fackliga uppdrag eller på ett framträdande sätt främjat förbundsregionen eller förbundsområdets intressen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt
Martin har dessutom skrivit böckerna Brott kan ej styrkas och Status 12 om polisen Thomas Hallgren liksom Coola pappor...

Andra poliser med politiska uppdrag:
Katja Nyberg riksdagsledamot (SD)
Fredrik Kärrholm riksdagsledamot (M)
Martin Marmgren (Mp) (kandiderade till posten som MP-språkrör/aug 2023)

Toppfoto: av Mats Lindström

*Rättelse Blåljus skrev felaktigt att Martin blivit hedersmedlem. Rätt ska vara att Martin Melin tilldelats Hederstecken.