konkurrensverket pressbild
21 april 2023

Miljonvite för upphandlingmiss

Miljonvite för upphandlingsmiss

Polismyndigheten ingick 2020 ett avtal gällande bärgningstjänst i region Väst (delar av) utan föregående annonsering. Detta anmälde Konkurrensverket till Förvaltningsrätten som dömde Polismyndigheten till 2 miljoner kronor i vite. Polismyndigheten överklagade till högre rätt, dock utan framgång.

Kammarrättens utslag går helt i linje med såväl Konkurrensverket som förvaltningsrätten – dvs att Polismyndighetens upphandling skett utan ett annonserat ramavtal och därför var en otillåten direktupphandling. Vitet gällande upphandlingsskadeavgift kvarstår därmed. Polismyndigheten kan överklaga kammarrättens beslut inom tre veckor.

Blåljuskommentar: Konkurrensverket arbetar "för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer". Polisen är långt ifrån ensam att som myndighet dömas till upphandlingsskadeavgifter inom de offentliga verksamheterna av reglerna (dvs stat, region som kommun). Nivån på utdömda viten står i balans med avtalets värde, vilket kan innebära mångmiljonbelopp ex vid byggnation, uppköp av vaccin med mera.

RELATERAT:
Konkurrensverket (ärendet)
Förvaltningsrätten (domen)