När har du råd att gå i pension? Behöver du spara?

När har du råd att gå i pension? Behöver du spara?

Ekonomiakuten, i P1, resonerar under 25 minuter kring hur det påverkar pensionen att spara privat, jämfört med att jobba längre, för att inte tala om tjänstepensionens påverkan på ekonomin som pensionär.

I programmet avhandlas högre pensionsåldrar, och vilken valfrihet vi har att jobba längre eller kortare. Det konstateras, att om man själv vill avkorta arbetslivet med ett eller flera år, handlar det om tusenlappar i månatligt sparande, av beskattade pengar för varje år kortare arbetsliv om man vill ha samma pensionsnivå. Ibland är det dålig arbetsmiljö och dåligt klimat på arbetet som ökar viljan till tidig pension. Kanske är det en bättre idé att gå ner i arbetstid för att orka jobba lite längre i stället, exempelvis genom delpension eller flexpension (beroende på ålder). Eller i värsta fall byta arbetsplats.

Det kan ändå finnas motiv för att försöka få tidig pension, exempelvis om ens partner är äldre och man vill få några friska år tillsammans. Å andra sidan är det ofta tufft att avsätta tusenlappar under de år man behöver pengarna bäst, till familj och boende.

En lyssnare frågade om sitt pensionssparande, som var placerat på bankkonto. Med ett så långsiktigt sparande, är det inte optimalt. Tjänstepensionen är placerad både tryggt och med hyfsad värdetillväxt.

För poliser finns trots allt lite större valfrihet än för många andra yrkesgrupper. Dels är det statliga pensionsavtalen bättre än många andras. Dessutom har polisanställda en särskild pensionsavsättning, Kåpan Extra, som ger en eller flera tusen extra i pensionsavsättning. (4,6% av fasta lönesumman)

Blåljus rekommenderar programmet Ekonomiakuten, som kan ge tankar och idéer kring planeringen för livet efter jobbet...