flagga sverige norge

Norsk polis ser & lär av svenska misstag

Norsk polis ser & lär av svenska misstag

Medan Sverige fortsatt "sticker ut" gällande antalet dödsskjutningar, unga gärningsmän/offer... följer och analysera vårt grannland Norge utvecklingen i Sverige. ”Vi ska inte göra samma misstag”, säger en av Norges polischefer i en DN-intervju då han m fl förväntar sig att landet kan stå inför samma problembild som Sverige inom 10-15 år.

Även om Sverige och Norge i mångt liknar varandra finns också stora skillnader: ex i Sverige samlas långt fler i ”större städer”.

Vi har haft en bredare mångfald i politiska diskussionen.

Norsk polischef om förutsättningarna för en politisk diskurs gällande  landets kriminalitet.

Den menar i alla fall Arne Jørgen Olafsen är chef för den norska polisens utlänningsenhet, i intervjun som följer den Sveriges utveckling (länk – låst artikel).

– Visst har vi också problem. Och problem som svenskar har i dag kanske kommer tio-femton år senare till Norge. Så vi lär oss mycket av Sverige, vi behöver inte göra era misstag så att säga, säger han i DN-intervjun och betonar invandrarpolitikens betydelse kopplat till kriminalitet och hur olika Sverige-Norge agerat (Norge som fört en politik med ekonomisk bäring kontra Sveriges som han säger "liberala asylinvandring):

– Invandring har många sidor. Kulturellt är mångfald mycket bra, men det för också med sig kriminalitet. Och jag upplever nog att i Norge har det varit lättare, historiskt sett, att diskutera politiskt mer impopulära teman. Vi har haft en bredare mångfald i politiska diskussionen.

Mindre klasskillnader i Norge
Han säger att klasskillnaderna i Norge är mindre än i Sverige, bl a för att ”Sverige har mer sammanpressade städer” och känner igen sig i diskursen om ”strängare straff”:
– Där ser jag ingen större skillnad och jag tror inte att fängelse är lösningen på samhällets problem. Men generellt tror jag att vi har haft ett fokus på säkerhetsfrågor, till exempel för att veta vilka som finns i landet.
Läs hela artikeln för att också få svensk-norska kriminologers analys. En av dem är Annica Allvin bl a menar att kommer fler nyanlända inte innebär ökad kriminalitet:

– ... det handlar mer om hur man tar emot dem. Norge har spritt ut sina invånare mer, och har ju levt efter att man ska kunna bo i hela landet, säger hon.