brå ntu 2023
11 oktober 2023

NTU: Ökad oro för brott

NTU: Ökad oro för brott

Oron över brottsligheten i samhället har ökat kraftigt från förra året. Samtidigt har förtroendet för polisen minskat efter att tidigare ha ökat under flera år. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2023 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerat idag"En varningssignal till våra politiker om att tydliga förändringar behövs både nu och på lång sikt. Ett högt förtroende är en förutsättning för att polisen ska kunna göra ett bra arbete", säger Katharina von Sydow till TT under eftermiddagen.

Saxat ur Brås pressmeddelande:

  • I årets NTU-undersökning uppger 53 procent av befolkningen (16–84 år) att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten i samhället, en ökning med 7 procentenheter jämfört med år 2022, och är den högsta nivån hittills i NTU.
  • Förtroendet för rättsväsendet som helhet, polisen, domstolarna och kriminalvården har minskat i årets undersökning.
  • Störst minskning syns för polisen där andelen som har stort förtroende har minskat med 5 procentenheter sedan förra årets mätning (från 59 procent 2022 till 54 procent 2023). Trots minskningen i år är andelen på en högre nivå än vad den var under perioden 2007–2019.

Förtroendet för rättsväsendet som helhet (sid 16)
Enligt NTU 2023 uppger nästan hälften (49 %) av befolkningen (16– 84 år) att de har stort (ganska eller mycket) förtroende för rättsväsendet som helhet, vilket är mindre än 2022 (53 %). (Uppdelat: Polisen: 59 procent, Åklagarna: 42 procent, Domstolarna: 39 procent, Kriminalvården: 34 procent).

Uppdaterad: Under eftermiddagen kommenterar Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow till TT de uppgifter som rapporten redovisar: 

"Situationen i Sverige saknar motstycke och det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen, anser Polisförbundet. 

Bild
Katharina von Sydow Foto Stefan Tell

– Nationella trygghetsundersökningens resultat visar att förtroendet för rättsväsendet minskar. Det är en varningssignal till våra politiker om att tydliga förändringar behövs både nu och på lång sikt. Ett högt förtroende är en förutsättning för att polisen ska kunna göra ett bra arbete, säger Katharina von Sydow."

Foto: Polisförbundet/Stefan Tell

Mer information via Brås hemsida
Länk till rapporten NTU 2023 (2023:9)