säpo säkerhetspolisen pressbild
25 april 2023

Nu ska Säpo granskas

Nu ska Säpo granskas

Riksrevisionen meddelar att myndigheten har inlett en granskning av effektiviteten i Säkerhetspolisens verksamhet. Ingen myndighet förutom Riksrevisionen har mandat att granska Säkerhetspolisens hela verksamhet. Tidigare granskningar har gjorts men då endast av delar av Säpos verksamhet. 

"Till följd av ett försämrat omvärldsläge samt problem med kriminalitet och ordningsstörningar inom Sverige har Säkerhetspolisen under senare år fått en ännu viktigare roll." skriver Riksrevisionen.

Sedan Säkerhetspolisen blev en egen myndighet 2015 har myndigheten växt både till medel och personal.

Riksrevisionens uppgift är att granska hur statens pengar används och redovisas och granskningen baseras på identifierade risker inom statens verksamhet. Mer information om hur Riksrevisionens granskningar går till

Länk till Säkerhetspolisens hemsida

Foto: Säkerhetspolisen pressbild