ofr logga logo loggo

Ny avtalsrörelse igång: Det här vill parterna

Ny avtalsrörelse igång: Det här vill parterna

Parterna på statlig central nivå har lagt fram sina yrkanden inför årets avtalsrörelse. För OFR/S, P, O  - som bl a företräder poliser - är höjda löner fortsatt i fokus. Dessa centrala förhandlingar lägger grunden för kommande lokala förhandlingar ex mellan Polismyndigheten och Polisförbundet. Några yrkanden som OFR/S, P, O lagt fram är...

Källa Polisförbundet.

Några av OFR/S,P,O yrkanden yrkanden är...
•    Att lönerna ska höjas med minst 7,4 procent under två år, i nivå med märket
•    Att utveckla löneprinciperna för att tydliggöra behovet av att behålla samt utveckla erfarna och yrkesskickliga anställda
•    Slopat karensavdrag och sjuklön från dag ett
•    Förkortad arbetstid
•    Att säkerställa inflytande och rättssäkerhet vid säkerhetsklassning
•    Att skapa ett centralt partsgemensamt arbete kring krig- och beredskapsfrågor
•    Att alla arbetsgivare ska erbjuda sina anställda möjlighet att arbeta på distans och att de som nekar distansarbete tydligt ska kunna motivera varför
•    Ett helt nytt arbetsmiljö- och likabehandlingsavtal som underlättar samarbetet mellan fack och arbetsgivare och gör att medlemmarna får en bättre arbetsmiljö.

– Staten behöver kunna konkurrera om arbetskraften med såväl löneutveckling som andra anställningsvillkor anpassade till samhällsuppdraget. Därför går vi in med yrkanden om konkurrenskraftiga löner, bättre anställningsvillkor, ökad anställningstrygghet, och förslag på utveckling av arbetsmiljön för anställda inom staten, säger Martin Åberg, förhandlingschef på Polisförbundet.

Här berättar varje part vad de vill uppnå vid kommande förhandlingar:

SAMTLIGA CENTRALA PARTERS YRKANDEN 2023: