delpension

Ny möjlighet att söka delpension

Ny möjlighet att söka delpension

Delpension kan beviljas tidigast från och med den månad du fyller 61 år och utbetalas som längst till den månad du fyller 65 år. Den som beviljas ansökan om delpension inlämnad före 1 mars kan redan i sommar börja jobba ”deltid”. Sedan några år beviljas dock färre ansökningar från Stockholm jämfört med andra polisregioner. Finns en koppling till regionens hårda arbetstryck? Det är i alla fall inte osannolikt. Vid ett avslag väljer fler poliser än nödvändigt att istället gå i "heltids-pension".

Du har två tillfällen per år att ansöka om delpension:
före 1 mars 2023
före 1 september 2023
Tänk på att en beviljad delpension inte kan ångras/återtas.

Vill du fortsätta arbeta efter att du fyllt 65 år försvinner ”delpensionen”. Du måste då antingen arbeta heltid (även om möjlighet finns att ansöka om tjänstledighet) alternativt ”jobba på timme”.

Arbetsgivaren beslutar
Det är avdelningschef eller regionpolischef (eller den denne utser) där du tjänstgör som beslutar om delpension. Faktorer som väger in:
- Myndighetens verksamhet får inte påverkas negativt
- Du ska ha minst 120 månaders pensionsrätt enligt kollektivavtal
- Du måste arbeta minst 50 procent
- Du måste kanske acceptera andra arbetsuppgifter vid delpension

Handläggningstiden för en ansökan om delpension är 2+2 månader
Den totala handläggningstiden dvs arbetsgivarens handläggning inför beslut liksom SPVs handläggning är 2+2 månader.
Den som beviljats deltidspension och som lämnat in sin ansökan per
1 mars kan tidigast börja jobba deltid från och med den 1 juli samma år
1 september kan tidigast börja jobba deltid från och med 1 januari nästkommande år

Blåljuskommentar: För många ger "delpensionen" den lättnad (en extra vilodag) som behövs för att orka jobba några år längre. Sedan några år beviljas dock färre ansökningar från Stockholm jämfört med andra polisregioner. Finns en koppling till stockholmsregionens hårda arbetstryck? Inte osannolikt. Ett av kriterierna för att bevilja deltidspension är "att myndighetens verksamhet inte får påverkas negativt".
Med Stockholmspolisens hårda och ökande arbetstryck, mångåriga polisbrist och det faktum att poliser från hela landet idag kommenderas till regionen för att stötta Stockholmspolisens uppdrag.... Hur kan då stockholmsmyndigheten, med gott samvete, bevilja anställdas ansökan om delpension.
Tyvärr väljer fler poliser än nödvändigt att gå i heltids-pension vid ett avslag om deltidspension.

Bild
delpension 2020 2022

Tabellen: Statistik över antalet ansökningar/beviljanden avseende deltidspension gällande alla anställda vid Polismyndigheten.