Normanstiftelsen 2022

Ny möjlighet att söka ekonomiskt stöd

Ny möjlighet att söka ekonomiskt stöd

Blåljus har tidigare berättat om den "nya" Normanstiftelsen vars ändamål är att främja individer som skadats, utsatts för våld eller allvarligt hot. Hjälpen kan exempelvis omfatta stöd för rehabilitering, vård, handikappanpassning av hem och bil, rättsliga kostnader, ökade levnadsomkostnader men även direkt ekonomiskt stöd. Nu vill stiftelsen att fler söker - från HELA landet!

Ansökan om stöd är öppen för poliser och brandmän i Sverige, eller deras efterlevande.

Sedan Normanstiftelsens bildande för drygt 1 år sedan har stöd delats ut vid två tillfällen. Den första  gången fick fyra sökanden dela på 600 000 kronor och i dagarna gjordes en ny utbetalning (totalt 420 000 kronor) till poliser i Sverige, från Umeå i norr till Halmstad i söder.

...det är fortfarande många som inte känner till oss

Erik Norman, Normanstiftelsen

- Vi har erhållit fler ansökningar än tidigare, men det är fortfarande många som inte känner till oss, säger Erik Norman till Blåljus. Om inte annat märker vi flera platser i landet där inga ansökningar inkommit, vilket antyder att de inte känner till oss där.

- Vi märker ju i samtal med personerna att behovet finns. Det gäller både det praktiskt ekonomiska, men även aspekten att emotionellt få erkännande, säger Erik Norman. 

Läs mer och ansök på Normanstiftelsens hemsida