Polis kommendering

Nytt avtal för poliser på kommenderingar

Nytt avtal för poliser på kommenderingar

Polisförbundet och Polismyndigheten har slutit nytt avtal om poliser som åker till andra regioner för att stärka upp verksamheten där. Bl a Vila både före och efter kommenderingen,  Resor på arbetstid, Ett särskilt lönetillägg (inkluderar utredare eller andra medarbetare som är på längre förstärkningar i andra regioner).

Källa Polisförbundet 

Den kraftiga ökningen av grovt våld i Sverige har markant ökat antalet kommenderingar där poliser åker till andra regioner för att arbeta. Det nya avtalet mellan Polisförbundet och Polismyndigheten om hur kommenderingarna ska gå till och till vilken ersättning, skapar förutsättningar för uthålliga, motiverade poliser och långsiktighet i arbetet.

– Kommenderingarna har slitit hårt på våra medlemmar, poliskåren är inne i ett ultramaraton. Därför är det positivt att vi i avtalet säkrat tid för återhämtning. Att resorna sker på arbetstid, att det finns lediga dagar innan och efter kommenderingar och att vi dessutom är överens om att ge en extra ekonomisk ersättning för de som reser, är viktigt för att få fler frivilliga till att ta dessa uppdrag, säger Katharina von Sydow, ordförande i Polisförbundet.

Både fackförbund och arbetsgivare har sett behovet av bättre förutsättningar för poliser på kommendering. Poliser behöver orka över tid och Polismyndighetens verksamhet måste fortsatt kunna vara effektiv, gripa fler och förhindra brott.  

– Vi är överens om att det krävs bättre framförhållning vid kommenderingarna. Avtalet kommer att gynna både de som reser och hemmaregionerna som nu får längre tid på sig att hantera luckorna som uppstår när medarbetare reser till annan region, säger Martin Åberg, förhandlingschef på Polisförbundet.

Kort om avtalet

  • Poliser som arbetar skift i yttre tjänst får viktig vila både före och efter själva kommenderingen.
  • Resor till och från kommenderingar ska ske på arbetstid.
  • Dessutom erhåller de ett särskilt lönetillägg om 10 000 kronor per kommenderingsperiod.
  • Även utredare eller andra medarbetare som är på längre förstärkningar i andra regioner får särskilda lönetillägg om 10 000 kronor per månad.

Uppdatering: Polistidningen har ställt frågor till Polisförbundets förhandlingschef, och fått svar på ett antal olika aspekter av avtalet. "Kommer arbetsgivaren sluta med långa kommenderingar nu när personalen får rätt till högre ersättning?"

Och hur slår det mot olika poliskatergorier med olika kommenderingslängder?