säpo säkerhetspolisen pressbild

Nytt löneavtal klart på Säpo

Nytt löneavtal klart på Säpo

Polisförbundet och Säkerhetspolisen har kommit överens om ett nytt löneavtal för 2023-2025. Perioden innehåller två revisionstillfällen och den kollektiva löneökningen får inte understiga 4,1 procent den 1 oktober 2023 och 3,3 procent den 1 oktober 2024.

Källa Polisförbundet

Lönen är individuell och differentierad och sätts i lönesättande samtal mellan arbetstagare och chef.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
Martin Åberg, förhandlingschef Polisförbundet

– I takt med att säkerhetshoten ökar har det blivit allt viktigare att Säkerhetspolisen kan behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare, säger Martin Åberg, förhandlingschef på Polisförbundet.

Parterna är överens om att Säkerhetspolisens förmåga att rekrytera, motivera, utveckla och behålla arbetstagare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt är särskilt viktigt under lönerevisionen och under avtalsperioden.

– Eftersom poliser framför allt rekryteras från Polismyndigheten måste Säpo kunna konkurrera med deras löner och anställningsvillkor. Att det nu finns skrivningar om detta i avtalet har varit viktigt för oss, säger han.

Parterna är överens om att avtalsperioden utvärdera lönebildningen i syfte att se om den har bidragit till att behålla och bemanna nödvändig kompetens och följa upp hur erfarenhet som bidrar till verksamheten synliggörs i lönesättningen.

Blåljus noterar med intresse att en utvärdering ska göras om hur lönebildningen förmått "behålla och bemanna nödvändig kompetens..."  samt att "följa upp hur erfarenhet som bidrar till verksamheten synliggörs i lönesättningen". Kan tänkas att något liknande vore intressant att göra även avseende region Stockholms poliser.