Gotland bild polisen

Nytt löneavtal för poliser

Nytt löneavtal för poliser 

Ingen polis ska tjäna under 31 000 kronor, ob-tillägget höjs och yrkeserfarenhet lyfts fram som en viktig faktor för löneutveckling i revisionen. Det är huvudpunkterna i det nationella löneavtal som Polisförbundet och Polismyndigheten är överens om. Nu fortsätter de regionala förhandlingarna.

Källa: Polisförbundet

– Avtalet är ett steg för att öka attraktiviteten i yrket. Det är oerhört viktig att Polismyndigheten kan rekrytera nya och motivera erfarna poliser att stanna i yrket, säger Katharina von Sydow, Polisförbundets ordförande. 

Lönerevisionerna för 2023 och 2024 slås ihop till en den 1 mars nästa år och kommer att ge 7,6 procent i löneökning för kollektivet, det vill säga hela gruppen poliser. För poliser tillkommer ytterligare medel från de av riksdagen beslutade och riktade polislönesatsningen.

– Dagens överenskommelse innebär att polisyrket har fått extra lönesatsningar sex år i rad. Nu ligger ett stort ansvar på Polismyndigheten och politiker att förvalta dessa satsningar. Vi får inte hamna i ett läge där polislönerna återigen halkar efter och hamnar under den statliga medellönen, säger Martin Åberg, Polisförbundets förhandlingschef. 

Relaterat: Så sätts din lön