pf logo 2023 b
28 februari 2023

Om kritiken mot polisledningen

Om kritiken mot polisledningen

Polisförbundet kommenterar kritiken som riktats mot polisledningen de senaste dagarna:

”Kritiken mot polisledningen är relevant och viktig men får inte ta fokus från den viktiga polisverksamheten i en tid av skjutningar, sprängningar och en alltmer utsatt arbetsmiljö för Sveriges poliser. De polisanställda behöver vara i centrum för ledningens uppmärksamhet och de behöver arbetsro för att kunna fokusera på Polisens kärnuppdrag – att förebygga, förhindra och utreda brott.

I ett möte med rikspolischef Anders Thornberg på tisdagen har Polisförbundet inlett en diskussion om vad vi anser krävs för att myndigheten ska bli en bättre arbetsgivare, där anställda tillsammans kan åstadkomma bättre resultat.

Polismyndigheten måste bli bättre på att lyssna på sina medarbetare och på att involvera anställda och arbetstagorganisationer i en mängd olika frågor.

Polisförbundet kommer att gemensamt med övriga arbetstagarorganisationer och skyddsorganisationen att ha återkommande möten med rikspolischefen för att jobba vidare med dessa frågor. En viktig del i arbetet kommer vara att bryta den skadliga tystnadskultur som både hämmar utveckling och döljer problem.

Polismyndigheten måste bli bättre på att lyssna på sina medarbetare och på att involvera anställda och arbetstagorganisationer i en mängd olika frågor. Fackliga förtroendevalda måste dessutom få bättre möjlighet att utöva sina uppdrag för sina medlemmars och för polisverksamhetens och samhällets bästa.”

Källa: Polisförbundets hemsida

Hör Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow i Sveriges Radio/Ekot