polis emblem polisemblem PT logo

Om polisens "tystnadskultur" med mera

Om polisens "tystnadskultur" med mera

Blåljus tipsar om tre artiklar i Polistidningen som fortsatt gräva i frågor om ansvar, tystnadskultur och uppgifter med koppling till Mats Löfvings död. PT avslöjar t ex att Mats inte själv lämnat in sitt tjänstevapen - något myndigheten tidigare uppgett. 

Artiklarna är skrivna av Polistidningens reporter Per Hagström. Nedan sammanfattande text är gjord av Blåljus och delvis saxat ur de länkade artiklarna:

 1. PT: ”Vi har en dysfunktionell organisation"
  Bakgrund: Skyddsorganisationens skrivelse till Arbetsmiljöverket menade att rikspolischef Anders Thornberg flera veckor innan den kritiserade presskonferensen känt till att Mats Löfving varit suicidal. Polistidningen Maria Jensen, regionalt samordnande huvudskyddsombud i Stockholm, och frågar bl a:
  Om dina uppgifter stämmer skulle det betyda att rikspolischefen ljuger och att det finns chefer kring honom som vet det men inte vill träda fram. Vad tycker du om det?
  – Jag kopplar det till den tystnadskultur och den låga takhöjd som förekommer inom myndigheten och har gjort det ett bra tag. Vi har en dysfunktionell organisation helt enkelt och det här är ett tydligt tecken på det.
  I artikeln betonar Maria den STARKA sekretess som gäller mellan en anställd och dennes  skyddsombud ingenting förs inte vidare!
  Läs hela artikeln i Polistidningen [1 augusti]
 2. PT: "Ny anmälan om Löfvings död utreds inte"
  Chefsåklagaren inleder ingen förundersökning gällande Polisens egen anmälan - dvs baserat på skyddsorganisationens uppgifter gällande att rikspolischefen och polisledningen haft kännedom om att Mats Löfvings suicidal-risk.
  Blåljus: Arbetsmiljöverkets utredning pågår ännu. Svar väntas i september.
  En ny polis/åtalsanmälan - baserad på arbetsmiljölagstiftningen - KAN eventuellt bli aktuell - allt beroende på vad Arbetsmiljöverkets utredning leder fram till
  .
  Läs hela artikeln i Polistidningen [2 augusti]
 3. PT: "Säkerhetsavdelningen tog Löfvings tjänstevapen"
  Mars 2023:
  Polistidningen begärde två gånger ut dokumentationen gällande hur Mats Löfvings tjänstevapen omhändertogs. Den första (ställd till Säkerhetsavdelningen) besvarades med "att det inte fanns någon allmän handling som motsvarade denna begäran". Den andra begäran ställdes till kanslichefen i region Stockholm 
  där det efter flera kontakter och initiativ - vilket bland annat involverade rättsavdelningen - framkom ATT dokumentation fanns hos Säkerhetsavdelningen. Polismyndighetens säkerhetschef Ari Stenman skriver till PF att säkerhetsavdelningen vid Polistidningens första begäran "tyvärr" gjort "en alltför snäv sökning" av allmänna handlingar enbart internt på säkerhetsavdelningen...". Ari skriver vidare: "Först senare, på inrådan av rättsavdelningen" gjordes "en bredare sökning och då kunde en kvittens på inlämnat tjänstevapen hittas hos vapengruppen i polisregion Stockholm". 
  Läs hela artikeln i Polistidningen [7 augusti]