Kjell Ahlin Fotograf: Stefan Tell, Polisförbundet

Oron för Mats Löfving fördes vidare

Polisfackets ordförande i Stockholm:

Oron för Mats Löfving fördes vidare

Rikspolischef Anders Thornberg tillbakavisar att han skulle haft kännedom om riskerna för att Mats Löfving kunde vara suicidal - uppgifter som Polisens skyddsorganisationen lämnat till  Arbetsmiljöverket. Nu bekräftar Kjell Ahlin, ordförande Polisförbundet Stockholm, skyddsorganisationens uppgifter till Aftonbladet.

Idag berättar Kjell Ahlin för Aftonbladet (artikel med rubriken "Rikspolischefens innersta krets kände till Mats Löfvings mående") om sina personliga samtal med Mats Löfving veckorna innan Mats Löfving tog sitt liv efter presskonferensen 22 februari 2023, samtal där Mats Löfving i förtroende uttryckte sig  på ett sätt som gjorde det tydligt för Kjell att Mats övervägde att ta sitt liv.
”– Jag mådde dåligt när han satt och flaggade för att det här kommer att gå dåligt”, säger Kjell Ahlin till Aftonbladet. Sin oro för Mats förde Kjell Ahlin vidare, uppåt i organisationen, men betonar till Aftonbladet att han ”aldrig själv pratat med Anders Thornberg om Mats Löfvings mående, men att  informationen nådde personer i polisledningen”.

Kjell menar också att "det är osannolikt att rikspolischefen inte ska haft kännedom om att Mats Löfving mådde psykiskt dåligt".

Tyngs av skuldkänslor
Kjell Ahlin berättar för Aftonbladet att han själv haft dåligt samvete liksom tyngts av skuldkänslor sedan Mats död.
– Man känner lite skuld i det här. Kunde jag ha gjort något mer? Men jag har kommit fram till att förmodligen så inte är fallet.
– Vi kommer aldrig få tillbaka Mats, men vi måste lära oss av det här. Tystnadskulturen som har smugit sig in i polisen, lojaliteten, den har gått snett, säger Kjell Ahlin.

Tystnadskulturen som har smugit sig in i polisen, lojaliteten, den har gått snett.

Kjell Ahlin, ordförande Polisförbundet i region Stockholm

Måste varit både blind och döv
En erfaren polis och likaså personlig vän till Mats Löfving, poliskommissarie Anne Asp, säger till Aftonbladet: "Anders Thornberg måste ha varit både blind och döv vid tiden för detta om han inte märkte hur dåligt Mats mådde".

Aftonbladet rapporterar också om att det i polisens interna arbetsmiljörapport över Mats Löfvings död framgår att Mats Löfving lämnade in sitt tjänstevapen före presskonferensen.


Blåljuskommentar: Frågorna om vem som "visste - inte visste", som "anade - inte anade", som "förstod - inte förstod"… hur Mats Löfving mådde och påverkades av utredningen… lär fortsätta.
Arbetsmiljöverkets skrivelse om Polisens brister av förebyggande åtgärder liksom krishantering är dock tydlig. Vid sidan om den "stora frågan" om vilken information som nått rikspolischefen har en ny fråga seglat upp: dvs om Mats Löfving självmant lämnat in sitt tjänstevapen eller om om arbetsgivaren tagit tjänstevapnet från Mats Löfving. Blåljus-sannolikhets-summering: arbetsgivaren har tagit tjänstevapnet, en åtgärd/beslut som baserats på en ”riskbedömning” av medarbetaren… Ett alltigenom: "riktigt beslut". 
MEN VAR FANNS DEN RISKBEDÖMNINGEN - liksom åtgärderna - inför den presskonferensen som kom att bli nådastöten för Mats, för Mats som person, som polis, vän, kollega och som chef…?

Foto: Polisförbundet, Stefan Tell