kurskatalog dubbellogo

Planerade fackliga utbildningar 2023

Fackliga utbildningar 2023

Under 2023 erbjuder Polisförbundet ett stort utbud av utbildningar - både för dig som är ny i rollen som förtroendevald och du som efter några år vill fördjupa dig - inom allt från arbetsmiljö till avtal och förhandlingsteknik. Det finns något för alla!

Observera att detta är en översikt av planerade utbildningar som genomförs både nationellt som regionalt. Läs mer om respektive kurs/utbildning genom att logga in på Polisförbundets hemsida Mina sidor - gå in på kurskatalog. När du sökt en utbildning skickas besked om antagning liksom information om kursen till den e-postadress du angivit på Mina sidor. Du kan behöva kontrollera att din e-adressen är korrekt och aktuell. Kursplanen är provisorisk och kan komma att ändras under året.

feb 
Facklig introduktionsutbildning Öst
2023-02-09 - 2023-02-09
Arrangör: Förbundsregion Öst

13 mars 
Påbyggnadsutbildning  - Avtal, blandat distans- och fysiska träffar 
2023-03-13 - 2023-03-23
Arrangör: Polisförbundet nationellt

Här går vi på djupet i gällande avtal och arbetsrättsliga lagar med fokus på Villkorsavtalet och RALS. Vi benar ut skillnaderna mellan olika typer av förhandlingar och går igenom förhandlingsorganisationen samt processen. Kursen avslutas med ett förhandlingsspel. Påbyggnadsutbildningen är en allmänfacklig kurs och deltagarna förväntas ha några års facklig erfarenhet. Observera! Kursen är 5 dagar fördelat på två veckor varav 3 är på distans och 2 med fysisk närvaro. 
Ansök senast: 2023-01-31

28 mars 
Facklig introduktionsutbildning 
2023-03-28 - 2023-03-28
Arrangör: Förbundsregion Stockholm

Målet för kursen är att du ska få kännedom om vad det fackliga uppdraget innebär. Den fackliga introduktionsutbildningen genomförs regionalt för nyblivna förtroendevalda och ger en behörighet att söka de nationella utbildningarna.
Sök senast: 2023-03-26

25 april 
Arbetsanpassning/rehabiliteringsutbildning
2023-04-25 - 2023-04-27
Arrangör: Polisförbundet nationellt

Polisförbundets rehabiliteringsutbildning vänder sig till skyddsombud/huvudskyddsombud och fackliga företrädare som i sitt uppdrag hjälper medlemmar med frågor rörande sjukskrivningar, arbetsanpassning och rehabilitering.
Ansök senast: 2023-03-31

2 maj 
Facklig grundutbildning 
2023-05-02 - 2023-05-04
Arrangör: Polisförbundet nationellt

På den här kursen får du förståelse för din roll i helheten samt en rad verktyg för att kunna samverka med arbetsgivaren. 
Ansök senast: 2023-02-24

15 maj 
Valberedningsutbildning 
2023-05-15 - 2023-05-16
Arrangör: Polisförbundet nationellt

Valberedningen utgör en viktig roll i rekryteringen av morgondagens fackliga företrädare. En facklig styrelses sammansättning ska bland annat spegla de medlemmar man företräder och därmed måste jämställdhets- och mångfaldsaspekten beaktas. 
Ansök senast: 2023-03-31

5 sept
Facklig grundutbildning 
2023-09-05 - 2023-09-07
Arrangör: Polisförbundet nationellt

På den här kursen får du förståelse för din roll i helheten samt en rad verktyg för att kunna samverka med arbetsgivaren.
Ansök senast: 2023-06-16

26 sept 
Ordförandeutbildning 
2023-09-26 - 2023-09-28
Arrangör: Polisförbundet nationellt
Att vara ordförande är inte att vara chef utan ledare i en idéstyrd organisation där den fackliga rollen i stor utsträckning bygger på förtroende och förmåga att möta olika medlemmar samt att förstå deras behov. Målet med utbildningen är att deltagarna ska stärka sitt ledarskap genom ökad självkännedom, förståelse för andra samt förmåga att få styrelsen att bli ett team som drar åt samma håll och når de bästa resultaten för medlemmarna.

Ansök senast: 2023-06-16

10 okt 
Jämställdhets-och likabehandlingsutbildning

2023-10-10 - 2023-10-12
Arrangör: Polisförbundet nationellt

Vi går igenom hur vi kan samverka med arbetsgivaren för att förebygga diskriminering och trakasserier samt öka jämställdhet och mångfald inom myndigheten. Vi tittar också på hur vi arbetar med frågorna i vår egen organisation. 
Ansök senast: 2023-08-04

7 nov 
Arbetsanpassning/rehabiliteringsutbildning
2023-11-07 - 2023-11-09
Arrangör: Polisförbundet nationellt

Rehabiliteringsutbildningen vänder sig till skyddsombud/huvudskyddsombud och fackliga företrädare som i sitt uppdrag hjälper medlemmar med frågor rörande sjukskrivningar, arbetsanpassning och rehabilitering.
Ansök senast: 2023-10-06

28 nov 
Arbetsrättsutbildning
2023-11-28 - 2023-11-30
Arrangör: Polisförbundet nationellt

För att en facklig företrädare till fullo ska kunna tillvarata medlemmarnas rättigheter krävs goda kunskaper inom arbetsrätt. Bland annat rutinerna kring rättshjälp och gången i Personalansvarsnämnden, då en arbetstagare är föremål för straffrättslig och/eller arbetsrättslig prövning. Utbildningen inleds med introduktion och genomgång av rättsregler. Deltagarna kommer att få lösa arbetsrättsliga problem genom att söka stöd i relevanta rättsregler.
Ansök senast: 2023-09-22